Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn connect VPS Linux 1

Giới thiệu :

- Đối với hệ điều hành linux thì bạn muốn connect tới VPS của mình chủ yếu thông qua telnet hoặc ssh, đối với telnet thì không bảo mật nên thường ta sẽ dùng ssh thông qua port 22.

- Bạn có thể sử dụng một trong 2 phần mềm sau :

1. Putty

Download phần mềm : Link tải

2. Ssh secure shell

Download phần mềm : Link tải

 

Hướng dẫn :

- Sau khi đăng ký đăng ký dịch vụ tại vHost bạn sẽ được cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản quản trị. Bạn quan tâm đến các thông tin sau để login vào VPS của mình.

IP :  x.x.x.x

User: root

pass: x.x.x.x

- Sau khi có được các thông tin trên thì bạn connect tới VPS của mình bằng 1 trong 2 cách :

1. Putty

Bước 1: Mở putty và đăng nhập: lưu ý chọn port và chọn kiểu connect là "ssh" -> chọn open

Bước 2: Chọn "yes" để tiếp tục

Bước 3: Đăng nhập user và password . Lưu ý (User: là root)

Bước 4: Sau khi đăng nhập bạn có thể thao tác trên VPS của mình.

2.SSH secure shell (Có thêm nhiều tính năng mở rộng như ftp..)

Bước 1: mở ssh secure -> nhập user và IP -> chọn connect

Bước 2: Nhập password -> chọn OK

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công bạn có thể thao tác trên VPS của mình.

Chúc bạn thành công.

Nếu có thắc mắc nào bạn vui lòng liên hệ với bộ phận support để được hỗ trợ.

 • Hotline: 19006806 ext 2
 • Mail : support@vhost.vn
    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin
   Viewed 9863 times since Mon, Sep 19, 2016
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache
   Viewed 4527 times since Thu, Sep 1, 2016
   Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
   Viewed 152722 times since Sat, Dec 27, 2014
   LiteMage giải pháp cache hoàn hảo cho Magento
   Viewed 996 times since Tue, Aug 30, 2016
   Hướng dẫn cài đặt Clamav trên CentOS 6.x
   Viewed 5295 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn kiểm tra tốc độ Internet với Speedtest-cli
   Viewed 1612 times since Mon, Aug 29, 2016
   Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin
   Viewed 3897 times since Wed, Apr 18, 2018
   Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin
   Viewed 5271 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn connect VPS Linux
   Viewed 14828 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn sử dụng Console VPS trên trang members.vhost.vn
   Viewed 13687 times since Fri, Dec 26, 2014