Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn connect VPS Linux 1

Giới thiệu :

- Đối với hệ điều hành linux thì bạn muốn connect tới VPS của mình chủ yếu thông qua telnet hoặc ssh, đối với telnet thì không bảo mật nên thường ta sẽ dùng ssh thông qua port 22.

- Bạn có thể sử dụng một trong 2 phần mềm sau :

1. Putty

Download phần mềm : Link tải

2. Ssh secure shell

Download phần mềm : Link tải

 

Hướng dẫn :

- Sau khi đăng ký đăng ký dịch vụ tại vHost bạn sẽ được cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản quản trị. Bạn quan tâm đến các thông tin sau để login vào VPS của mình.

IP :  x.x.x.x

User: root

pass: x.x.x.x

- Sau khi có được các thông tin trên thì bạn connect tới VPS của mình bằng 1 trong 2 cách :

1. Putty

Bước 1: Mở putty và đăng nhập: lưu ý chọn port và chọn kiểu connect là "ssh" -> chọn open

Bước 2: Chọn "yes" để tiếp tục

Bước 3: Đăng nhập user và password . Lưu ý (User: là root)

Bước 4: Sau khi đăng nhập bạn có thể thao tác trên VPS của mình.

2.SSH secure shell (Có thêm nhiều tính năng mở rộng như ftp..)

Bước 1: mở ssh secure -> nhập user và IP -> chọn connect

Bước 2: Nhập password -> chọn OK

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công bạn có thể thao tác trên VPS của mình.

Chúc bạn thành công.

Nếu có thắc mắc nào bạn vui lòng liên hệ với bộ phận support để được hỗ trợ.

 • Hotline: 19006806 ext 2
 • Mail : support@vhost.vn
    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn Active License Cpanel+CloudLinux
   Viewed 2656 times since Wed, Dec 31, 2014
   Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng password
   Viewed 532 times since Thu, Nov 1, 2018
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache
   Viewed 4347 times since Thu, Sep 1, 2016
   Hướng dẫn Parked Domain trên DirectAdmin
   Viewed 1591 times since Sun, Aug 16, 2015
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )
   Viewed 6391 times since Sun, Aug 16, 2015
   Làm gì khi VPS bị spam Mail?
   Viewed 4418 times since Thu, Apr 23, 2015
   Hướng dẫn cài đặt VPN Server bằng SoftEther VPN Server Manager
   Viewed 86466 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn tạo SOCKS proxy via SSH 5 với Bitvise SSH Client - Tunnelier Ins
   Viewed 11757 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn quản trị Cloud VPS tại trang members.vhost.vn
   Viewed 1723 times since Tue, Jan 13, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Clamav trên CentOS 6.x
   Viewed 5092 times since Sat, Apr 11, 2015