Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên Directadmin

1. Giới thiệu

Bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn cách cài đặt Clamav trên DirectAdmin, nếu không sử dụng DirectAdmin có thể thảm khảo bài viết cài đặt Clamav trên CentOS tại đây.

2. Thực hiện

Step 1: Di chuyển đến thư mục custombuild

 • cd /usr/local/directadmin/custombuild

Step 2: Thực hiện update các thư viện mới

 • ./build update

Step 3: Đặt giá trị clamav = yes

 • ./build set clamav yes

 

Step 4: Chạy cài đặt Clamav

 • ./build clamav

Step 5: Update Clamav

 • freshclam -v

Step 6: Chỉnh sửa /etc/exim.conf

 • vi /etc/exim.conf

Thêm giá trị av_scanner = clamd:127.0.0.1 3310 ở phía trên "primary_hostname ="

Note: Nếu đang chạy custombuild 2.x, thì có thể bỏ qua

Tiếp theo thêm giá trị sau ở phía dưới dòng "check_message:"

deny message = This message contains malformed MIME ($demime_reason)
demime = *
condition = ${if >{$demime_errorlevel}{2}{1}{0}}
deny message = This message contains a virus or other harmful content ($malware_name)
demime = *
malware = */defer_ok
deny message = This message contains an attachment of a type which we  do not accept (.$found_extension)
demime = bat:com:pif:prf:scr:vbs
warn message = X-Antivirus-Scanner: Clean mail though you should still use an Antivirus

Step 7: Khởi động exim

 • /etc/init.d/exim restart

Đến đây, Clamav đã được cài đặt và tích hợp với exim trên CentOS với DirectAdmin

Sử dụng lệnh dưới đây để tiến hành scan:

 • clamscan -r -i /[đường dẫn]

Note:

-r: scan các thư mục và thư mục con

-i: In những file bị nhiễm

 

Mọi yêu cầu cần được hỗ trợ và giải đáp xin vui lòng liên hệ lại vHost

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Reseller VPS
   Viewed 1107 times since Fri, Sep 2, 2016
   Làm gì khi VPS bị spam Mail?
   Viewed 5828 times since Thu, Apr 23, 2015
   Install R1soft Agent Backup cho Centos
   Viewed 2428 times since Mon, Aug 24, 2015
   Làm gì khi IP bị blacklist
   Viewed 51193 times since Wed, Apr 15, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows XP
   Viewed 10008 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache
   Viewed 6546 times since Thu, Sep 1, 2016
   Hướng dẫn enable/disable dịch vụ trên DirectAdmin
   Viewed 3387 times since Tue, May 5, 2015
   Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)
   Viewed 7519 times since Wed, Jan 23, 2019
   Hướng dẫn nâng cấp kernel đối với hệ điều hành CentOS 6/7
   Viewed 3567 times since Tue, Aug 30, 2016
   Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin
   Viewed 13228 times since Sun, Jan 4, 2015