Home » Categories » Multiple Categories

Admin_Brute Force Monitor

Brute Force Monitor

Brute Force Monitor là công cụ hỗ trợ tránh việc server bị tấn công bởi Brute force. Trong công cụ này, sẽ ghi lại log toàn bộ các login fail của các IP kết nối đến.

Đăng nhập vào DirectAdmin → chọn Brute Force Monitor (ở trong phần Extra Features)

 

 • Failed Logins: hỗ trợ người dùng xem các địa chỉ IP login, user nào được login nhiều nhất và id của các lần kết nối.

 

IP và User:

 • Bước 1: Tìm địa chỉ IP
 • Bước 2: Chọn IP Info
 • Bước 3:
  • Trong IP Info sẽ liệt kê các thông tin, nameserver, record, thời gian login, thời gian query.
  • Chọn Select những IP muốn ban
  • Bước 4: Chọn Add to Skip List.

Advanced Search:

Gồm các trường ID, IP, User, Attempts, Filter, Log Entry và các chức năng tìm kiếm nâng cao.

 • Equals: Tìm kiếm ký tự giống
 • At least: Có ít nhất ký tự giống
 • At most: Có ký tự giống nhất
 • Contains: Có ký tự bao gồm
 • Start with: Có ký tự bắt đầu bằng

Skip List:

 

 • Danh sách các IP bị bỏ qua/chặn.

Brute Force Monitor sẽ thông báo cho người quản trị nếu một địa chỉ IP login 100 lần failed hoặc trên cùng một tài khoản khi failed 100 lần.

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn Cập nhật DNS - Áp dụng cho dịch vụ Hosting Giá Rẻ
   Viewed 394 times since Sun, Mar 25, 2018
   Admin_File Editor
   Viewed 490 times since Wed, Apr 19, 2017
   Hướng dẫn Cập nhật DNS - Áp dụng cho dịch vụ Windows Hosting
   Viewed 384 times since Sun, Mar 25, 2018
   Admin_Create Administrator
   Viewed 356 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_Show All Users
   Viewed 373 times since Wed, Apr 19, 2017
   Domain Setup
   Viewed 578 times since Fri, Mar 3, 2017
   Password Protected Directories
   Viewed 495 times since Fri, Mar 3, 2017
   Admin_Custom HTTPD Configurations
   Viewed 599 times since Wed, Apr 19, 2017
   Hướng dẫn quét Mã độc trên Hosting sử dụng cPanel
   Viewed 1691 times since Fri, Mar 10, 2017
   FTP Management
   Viewed 427 times since Fri, Mar 3, 2017