Home » Categories » Multiple Categories

Admin_DNS Administration

DNS Administration

DNS Administration là Option có chức năng quản lý các zone domain khi sử dụng VPS cài đặt Direct Admin làm DNS Server. Tuy nhiên, chức năng này khá ít khi sử dụng vì hầu hết khi đăng ký Domain à Người dùng sẽ được cấp 1 hệ thống DNS

Login DirectAdmin (Admin Level) à Chọn DNS Administration (Trong group Admin Tools)

 

 

Show Domain that: Là nơi dùng để tìm kiếm domain được quản lý

 

 • Start with: Bắt đầu bằng …
 • Equal: Tên domain bằng chính xác tên được kiếm
 • Contain: Tên domain cần tìm có ký tự bao gồm…

Advanced Search được chia làm các phần:

 

 1. 1.     Domain : Tìm kiếm domain với các options
 • Equals: Tên domain bằng tên tìm kiếm
 • At least: Tên domain có ít nhất các ký tự giống tìm kiếm
 • At most: Tên domain giống tên tìm kiếm nhất
 • Contains: Tên domain có chứa tên domain cần tìm
 • Start with: Tên domain cần tìm bắt đầu bằng ký tự

 

 1. 2.     Local Data:
 • Equals: Tên data bằng tên tìm kiếm
 • At least: Tên data có ít nhất các ký tự giống tìm kiếm
 • At most: Tên data giống tên tìm kiếm nhất
 • Contains: Tên data có chứa tên user cần tìm
 • Start with: Tên data cần tìm bắt đầu bằng ký tự

 

 1. 3.     Sort Selected Column in … Order:
 • Ascending: Theo thứ tự tăng dần
 • Deascending: Theo thứ tự giảm dần

 

 1. 4.     Sub Sort Selected Column in … Order (when the first sort values are equal):
 • Ascending: Theo thứ tự tăng dần
 • Deascending: Theo thứ tự giảm dần

 

Xóa Domain:

 

 • Bước 1: Check ô “Select” ở Domain bạn muốn xóa
 • Bước 2: Click chọn “Delete”

Xóa Domain thành công

 

Add Zone Domain:

 

 • Bước 1: Trong mục “Add Zone”, điền địa chỉ IP và Domain Name bạn muốn edit record DNS
 • Bước 2: Điền vào cặp NameServer (Tùy thuộc Nhà cung cấp nào thì điền cặp NameServer của nhà cung cấp đó)

VD: Cặp NameServer của vHost là:

ns1.vhost.vn

ns2.vhost.vn

 • Bước 3: Nếu check “Create Reverse IP Lookup” hệ thống sẽ tự tạo thêm record PTR (phân giải ngược từ IP qua tên miền). Click chọn “Add”

→ Add Zone cho Domain thành công

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Site Redirection
   Viewed 453 times since Fri, Mar 3, 2017
   LiteMage giải pháp cache hoàn hảo cho Magento
   Viewed 1228 times since Tue, Aug 30, 2016
   Hướng dẫn restore dữ liệu hosting trên R1Soft
   Viewed 3443 times since Mon, Aug 3, 2015
   Admin_Custom HTTPD Configurations
   Viewed 599 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_IP Management
   Viewed 391 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_Administrator Settings
   Viewed 687 times since Wed, Apr 19, 2017
   Domain Setup
   Viewed 578 times since Fri, Mar 3, 2017
   SPAM Filters
   Viewed 377 times since Fri, Mar 3, 2017
   Hướng dẫn generate record DKIM trên cPanel
   Viewed 1069 times since Thu, Jul 13, 2017
   Password Protected Directories
   Viewed 495 times since Fri, Mar 3, 2017