Home » Categories » Multiple Categories

Cách kiểm tra công nghệ ảo hóa của VPS

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách kiểm tra công nghệ ảo hóa của VPS.

Để kiểm tra, Quý khách cần cài đặt gói virt-what với lệnh:

CentOS:

yum -y install epel-release
yum -y install virt-what

Ubuntu:

apt-get install virt-what

Sau khi cài đặt thành công, Quý khách thực hiện lệnh virt-what sẽ hiển thị thông tin công nghệ ảo hóa mà VPS đang sử dụng:

[root@vhost ~]# virt-what
kvm
[root@vhost ~]#

Theo kết quả lệnh trên, VPS của vHost đang sử dụng công nghệ ảo hóa KVM (Kernel-based Virtual Machine)

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Linux Malware Detect trên CentOS
   Viewed 5433 times since Sat, Jan 17, 2015
   Hướng dẫn thêm disk trên Linux
   Viewed 2483 times since Wed, Dec 9, 2015
   Hướng dẫn khắc phục lỗi Apache: No space left on device
   Viewed 6212 times since Fri, Mar 27, 2015
   Hướng dẫn cấu hình thời gian hệ thống trên linux
   Viewed 7835 times since Thu, Apr 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên Directadmin
   Viewed 3718 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 8
   Viewed 9767 times since Wed, Jan 21, 2015
   Cài đặt Red5 & Java trên CentOS
   Viewed 3900 times since Fri, Dec 25, 2015
   Hướng dẫn enable/disable dịch vụ trên DirectAdmin
   Viewed 2711 times since Tue, May 5, 2015
   Hướng dẫn đổi port mặc định của DirectAdmin và SSH
   Viewed 8473 times since Fri, Apr 24, 2015