Home » Categories » Hosting » DirectAdmin

Domain Setup

Domain setup là Option để quản lý các domain ở quyền user và tính năng này cho phép user có thể thêm, xóa hoặc suspend các domain mà user đó quản lý.

 • Login Directadmin (quyền user) -> chọn Domain Setup (trong Group Your Account)
 • Add Another Domain: Thêm một domain mới.
 • Change a Domain Name: Chính sửa một domain đã có sẵn, hay nói cách khác là thay thế domain.

Thêm domain:

 • Bước 1: click chọn Add Another Domain
 • Bước 2:điền các tham số:
  • Domain: Gõ tên domain mà bạn muốn thêm mới.
  • Bandwidth: Băng thông giới hạn cho domain này (nhỏ hơn hoặc bằng băng thông mà user chính được cấp)
  • Disk Space: Dung lương cho domain muốn tạo.
 • Bước 3: Click Create để thêm domain.

Xóa domain:

 • Tick chọn domain mà cần xóa sau đó chọn delete để xóa domain.

Suspend/Unsuspend domain

 • Tick chọn domain mà cần Suspend/Unsuspend sau đó chọn Suspend/Unsuspend để xóa domain.

Sau khi thêm domain thì ta có thể trỏ domain về IP của share hosting Directadmin sau đó upload source code để có thể sử dụng bình thương. Tuy nhiên tính năng này giới hạn domain và tùy theo gói dịch vụ mà mình đang sử dụng. Có thể là 1 domain hoặc là nhiều domain.

 

--------------------------------------------------------------

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Admin_Complete Usage Statistics
   Viewed 392 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_List Administrator
   Viewed 384 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_Show All Users
   Viewed 380 times since Wed, Apr 19, 2017
   Autoresponders
   Viewed 360 times since Fri, Mar 3, 2017
   Custom Error Pages
   Viewed 394 times since Fri, Mar 3, 2017
   Admin_DNS Administration
   Viewed 485 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_Create Administrator
   Viewed 365 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_Log Viewer
   Viewed 1214 times since Wed, Apr 19, 2017
   SPAM Filters
   Viewed 385 times since Fri, Mar 3, 2017
   Admin_Plugin Manager
   Viewed 3158 times since Wed, Apr 19, 2017