Home » Categories » Cloud VPS » G3

Giới thiệu các tính năng của control panel Cloud VPS Gen 3

Để truy cập control panel Quý khách có thể truy cập trang https://members.vhost.vn  --> Dịch vụ -->Danh sách dịch vụ -->chọn dịch vụ cần quản trị.

Tại đây Quý khách sẽ thấy các tính năng sau:

 

 • Boot: dùng để khởi động VPS trong trường hợp VPS bị shutdown.
 • Reboot: dùng để khởi động lại VPS (Ví dụ: trong trường hợp bị treo..)
 • Stop: force shutdown VPS (giống như nhấn và giữ nút nguồn để bắt buộc shutdown một máy tính) và khai báo với hệ thống cluster của vHost là đừng start VPS này lên để chúng tôi tiến hành bảo trì dịch vụ trong một khoảng thời gian cố định (Ví dụ: vài giờ hoặc vài ngày...). Nếu Quý khách chọn shutdown thì VPS sẽ tự động start lên lại vì hệ thống quản lý dịch vụ high available có nhiệm vụ đảm bảo VPS luôn luôn hoạt động ở trạng thái on.
 • Shutdown: shutdown VPS theo cách bình thường (stop các ứng dụng sau đó mới stop hệ điều hành). Lưu ý: nếu VPS được quản lý bởi dịch vụ High Available (toàn bộ dịch vụ Cloud VPS sẽ có tính năng này) thì VPS sẽ tự động start lên lại sau vài phút.
 • NoVNC: tính năng console không cần cài đặt Java.
 • Spice console: tính năng console hỗ trợ VPS hoạt động như một môi trường VDI. VDI sẽ một máy tính ảo và Quý khách sẽ không có cảm giác giật và lag khi sử dụng máy tính này. Yêu cầu cần có thiết bị đầu cuối tương tích với SPICE console.
 • Reinstall: cài đặt lại hệ điều hành
 • Backup: backup lại VPS
 • Backup jobs: lên lịch backup VPS định kỳ.
 • Graphs: xem thống kê tài nguyên sử dụng theo giờ/ngày/tuần/tháng/năm.
 • Task History: xem các history liên quan đến VPS.
 • Network: xem thông tin về networks của VPS.
 • Snapshots: thực hiện snapshot VPS.
 • Firewall: tạo các firewall rules cho VPS của mình.
 • Firewall Options: các lựa chọn cho dịch vụ firewall trên VPS.
 • Disks: xem thống kê và quản lý disk của VPS

Ngoài ra tại menu bên trái Quý khách có thể:

 1. Đổi mật khẩu user root (chỉ áp dụng cho VPS Linux).
 2. Hạ cấp hoặc nâng cấp tài nguyên cho VPS của mình trực tuyến. Sau khi thanh toán thì VPS của Quý khách sẽ tự động cập nhập lên cấu hình mới. Trong đó hỗ trợ tăng hoặc giảm các tài nguyên sau:
 • Hỗ trợ upgrade: CPU, Ram, Disks.
 • Hỗ trợ downgrade: CPU, Ram. Không hỗ trợ Disks.
    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn restore VPS
   Viewed 170 times since Mon, Jun 25, 2018
   Làm thế nào tạo bản backup Cloud VPS G3 - cách làm thủ công
   Viewed 195 times since Mon, Jun 25, 2018
   Hướng dẫn rollback snapshot dịch vụ Cloud VPS G3
   Viewed 95 times since Mon, Jun 25, 2018
   Hướng dẫn tạo snapshot dịch vụ Cloud VPS
   Viewed 218 times since Mon, Jun 25, 2018
   Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin
   Viewed 2343 times since Wed, Apr 18, 2018
   Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng password
   Viewed 285 times since Thu, Nov 1, 2018
   Hướng dẫn sử dụng NoVNC console
   Viewed 219 times since Mon, Jun 25, 2018
   Hướng dẫn nâng cấp VPS
   Viewed 222 times since Tue, Jun 26, 2018
   Hướng dẫn lên lịch backup Cloud VPS G3 tự động
   Viewed 87 times since Mon, Jun 25, 2018
   Hướng dẫn cài đặt lại hệ điều hành dành cho dich vụ Cloud VPS G3
   Viewed 390 times since Tue, Jun 26, 2018