Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Cloud VPS G3 - CLoud Init

 

Sau khi quý khách chọn order gói cấu hình, trang điền thông tin sau sẽ hiện ra.

 
Lưu ý:

Chu kỳ thanh toán: Chọn chu kỳ để thanh toán.

Hostname: đặt hostname cho VPS.

Mật khẩu: mật khẩu để truy cập VPS.

SSH Public Key:

- Quý khách đã có SSH Public Key vui lòng điền ở trường này.

- Quý khách chưa có SSH public key vui lòng tham khảo hướng dẫn tạo SSH key

Lưu ý: Thông tin username và password để kết nối SSH đến VPS sẽ được gửi qua e-mail sau khi quý khách hoàn tất thủ tục đăng ký và thanh toán.

 

 

Sau khi hoàn tất điền các thông tin, Quý khách vui lòng click Tiếp tục.

Quý khách vui lòng xác nhận thông tin một lần nữa, sau đó click Checkout.

 

Ở đây quý khách vui lòng chọn phương thức thanh toán, tick vào Tôi đã đọc và chấp nhận điều kiện sử dụng dịch vụ. Sau đó nhấn Hoàn tất đơn đặt hàng.

 

Bình Trương

Customer Success

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache
   Viewed 4347 times since Thu, Sep 1, 2016
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để build Ioncube và Zend Guard Loader
   Viewed 1107 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin
   Viewed 2129 times since Sat, Sep 19, 2015
   Hướng dẫn đổi port mặc định của DirectAdmin và SSH
   Viewed 6868 times since Fri, Apr 24, 2015
   LiteMage giải pháp cache hoàn hảo cho Magento
   Viewed 927 times since Tue, Aug 30, 2016
   Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin
   Viewed 3235 times since Wed, Apr 18, 2018
   Hướng dẫn tạo SOCKS 5 proxy via SSH bằng phần mềm Putty
   Viewed 43615 times since Wed, Jan 21, 2015
   Hướng dẫn kiểm tra tốc độ Internet với Speedtest-cli
   Viewed 1512 times since Mon, Aug 29, 2016
   Hướng dẫn thêm disk trên Linux
   Viewed 1531 times since Wed, Dec 9, 2015