Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Cloud VPS G3 - CLoud Init

 

Sau khi quý khách chọn order gói cấu hình, trang điền thông tin sau sẽ hiện ra.

 
Lưu ý:

Chu kỳ thanh toán: Chọn chu kỳ để thanh toán.

Hostname: đặt hostname cho VPS.

Mật khẩu: mật khẩu để truy cập VPS.

SSH Public Key:

- Quý khách đã có SSH Public Key vui lòng điền ở trường này.

- Quý khách chưa có SSH public key vui lòng tham khảo hướng dẫn tạo SSH key

Lưu ý: Thông tin username và password để kết nối SSH đến VPS sẽ được gửi qua e-mail sau khi quý khách hoàn tất thủ tục đăng ký và thanh toán.

 

 

Sau khi hoàn tất điền các thông tin, Quý khách vui lòng click Tiếp tục.

Quý khách vui lòng xác nhận thông tin một lần nữa, sau đó click Checkout.

 

Ở đây quý khách vui lòng chọn phương thức thanh toán, tick vào Tôi đã đọc và chấp nhận điều kiện sử dụng dịch vụ. Sau đó nhấn Hoàn tất đơn đặt hàng.

 

Bình Trương

Customer Success

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Tăng hoặc giảm tài nguyên của VPS
   Viewed 776 times since Mon, Feb 13, 2017
   Hướng dẫn cài đặt PureFTP server trên CentOS
   Viewed 9047 times since Tue, May 5, 2015
   Hướng dẫn Addon một domain cho User trên DirectAdmin
   Viewed 1089 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn thêm disk trên Linux
   Viewed 1706 times since Wed, Dec 9, 2015
   Làm gì khi VPS bị spam Mail?
   Viewed 4665 times since Thu, Apr 23, 2015
   Hướng dẫn đổi port mặc định của DirectAdmin và SSH
   Viewed 7343 times since Fri, Apr 24, 2015
   Thay thế webserver Apache bằng Nginx với Custombuild trên DirectAdmin
   Viewed 2981 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin
   Viewed 5389 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên Windows
   Viewed 20309 times since Thu, Aug 11, 2016
   Hướng dẫn khắc phục lỗi Apache: No space left on device
   Viewed 5318 times since Fri, Mar 27, 2015