Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Cloud VPS G3 - CLoud Init

 

Sau khi quý khách chọn order gói cấu hình, trang điền thông tin sau sẽ hiện ra.

 
Lưu ý:

Chu kỳ thanh toán: Chọn chu kỳ để thanh toán.

Hostname: đặt hostname cho VPS.

Mật khẩu: mật khẩu để truy cập VPS.

SSH Public Key:

- Quý khách đã có SSH Public Key vui lòng điền ở trường này.

- Quý khách chưa có SSH public key vui lòng tham khảo hướng dẫn tạo SSH key

Lưu ý: Thông tin username và password để kết nối SSH đến VPS sẽ được gửi qua e-mail sau khi quý khách hoàn tất thủ tục đăng ký và thanh toán.

 

 

Sau khi hoàn tất điền các thông tin, Quý khách vui lòng click Tiếp tục.

Quý khách vui lòng xác nhận thông tin một lần nữa, sau đó click Checkout.

 

Ở đây quý khách vui lòng chọn phương thức thanh toán, tick vào Tôi đã đọc và chấp nhận điều kiện sử dụng dịch vụ. Sau đó nhấn Hoàn tất đơn đặt hàng.

 

Bình Trương

Customer Success

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn thay đổi port Remote Desktop
   Viewed 32673 times since Fri, Dec 26, 2014
   Install R1soft Agent Backup cho Centos
   Viewed 2084 times since Mon, Aug 24, 2015
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin
   Viewed 11893 times since Mon, Sep 19, 2016
   Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)
   Viewed 3958 times since Wed, Jan 23, 2019
   Hướng dẫn Parked Domain trên DirectAdmin
   Viewed 2467 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn thêm một private interface cho VPS
   Viewed 1021 times since Tue, Oct 18, 2016
   Hướng dẫn đổi mật khẩu của bất kì User nào trên Directadmin với quyền Admin.
   Viewed 4435 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Kloxo-mr trên centos 6.x_x86_64
   Viewed 3352 times since Fri, Jan 23, 2015
   Cách kiểm tra công nghệ ảo hóa của VPS
   Viewed 1644 times since Thu, Aug 25, 2016