Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Cloud VPS G3 - CLoud Init

 

Sau khi quý khách chọn order gói cấu hình, trang điền thông tin sau sẽ hiện ra.

 
Lưu ý:

Chu kỳ thanh toán: Chọn chu kỳ để thanh toán.

Hostname: đặt hostname cho VPS.

Mật khẩu: mật khẩu để truy cập VPS.

SSH Public Key:

- Quý khách đã có SSH Public Key vui lòng điền ở trường này.

- Quý khách chưa có SSH public key vui lòng tham khảo hướng dẫn tạo SSH key

Lưu ý: Thông tin username và password để kết nối SSH đến VPS sẽ được gửi qua e-mail sau khi quý khách hoàn tất thủ tục đăng ký và thanh toán.

 

 

Sau khi hoàn tất điền các thông tin, Quý khách vui lòng click Tiếp tục.

Quý khách vui lòng xác nhận thông tin một lần nữa, sau đó click Checkout.

 

Ở đây quý khách vui lòng chọn phương thức thanh toán, tick vào Tôi đã đọc và chấp nhận điều kiện sử dụng dịch vụ. Sau đó nhấn Hoàn tất đơn đặt hàng.

 

Bình Trương

Customer Success

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn quản trị Cloud VPS tại trang members.vhost.vn
   Viewed 2381 times since Tue, Jan 13, 2015
   Hướng dẫn thêm disk trên Linux
   Viewed 2600 times since Wed, Dec 9, 2015
   Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng password
   Viewed 2000 times since Thu, Nov 1, 2018
   Hướng dẫn Disable open_basedir restriction trên DirectAdmin
   Viewed 3315 times since Sun, Aug 16, 2015
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )
   Viewed 7930 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn connect VPS Linux
   Viewed 18385 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn tạo Database trên DirectAdmin
   Viewed 2018 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin
   Viewed 3328 times since Sat, Sep 19, 2015
   Hướng dẫn Active License Cpanel+CloudLinux
   Viewed 3410 times since Wed, Dec 31, 2014
   Hướng dẫn kết nối VPS Windows và sử dụng tính năng Local Resources trong Remote Desktop
   Viewed 43594 times since Sat, Dec 27, 2014