Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Cloud VPS G3 - CLoud Init

 

Sau khi quý khách chọn order gói cấu hình, trang điền thông tin sau sẽ hiện ra.

 
Lưu ý:

Chu kỳ thanh toán: Chọn chu kỳ để thanh toán.

Hostname: đặt hostname cho VPS.

Mật khẩu: mật khẩu để truy cập VPS.

SSH Public Key:

- Quý khách đã có SSH Public Key vui lòng điền ở trường này.

- Quý khách chưa có SSH public key vui lòng tham khảo hướng dẫn tạo SSH key

Lưu ý: Thông tin username và password để kết nối SSH đến VPS sẽ được gửi qua e-mail sau khi quý khách hoàn tất thủ tục đăng ký và thanh toán.

 

 

Sau khi hoàn tất điền các thông tin, Quý khách vui lòng click Tiếp tục.

Quý khách vui lòng xác nhận thông tin một lần nữa, sau đó click Checkout.

 

Ở đây quý khách vui lòng chọn phương thức thanh toán, tick vào Tôi đã đọc và chấp nhận điều kiện sử dụng dịch vụ. Sau đó nhấn Hoàn tất đơn đặt hàng.

 

Bình Trương

Customer Success

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn connect VPS Linux
   Viewed 18001 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn đổi mật khẩu của bất kì User nào trên Directadmin với quyền Admin.
   Viewed 4565 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 7
   Viewed 39017 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Proxy, Socks Proxy trên các trình duyệt thông dụng
   Viewed 45991 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn kiểm tra tốc độc mạng với Iperf
   Viewed 31028 times since Wed, Aug 24, 2016
   Thay thế webserver Apache bằng Nginx với Custombuild trên DirectAdmin
   Viewed 4508 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn sử dụng Console VPS trên trang members.vhost.vn
   Viewed 14847 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin
   Viewed 12047 times since Mon, Sep 19, 2016
   Hướng dẫn Active License Cpanel+CloudLinux
   Viewed 3356 times since Wed, Dec 31, 2014
   Hướng dẫn đọc hiểu lệnh TOP trên linux
   Viewed 4463 times since Tue, Jun 23, 2015