Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn Active License Cpanel+CloudLinux

Để có thể active CloudLinux + cPanel sau thời gian dùng thử, vHost xin hướng dẫn các bước thao tác như sau:

+ Để active license Cloudlinux ta chỉ cần chạy 2 lệnh sau: 

 • yum install rhn-setup --enablerepo=cloudlinux-base
 • /usr/sbin/clnreg_ks --force    

Hình ảnh demo:

 

+ Để active license cPanel ta chỉ cần chạy lệnh sau:

 •   /usr/local/cpanel/cpkeyclt

Hình ảnh demo:

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn đổi port mặc định của DirectAdmin và SSH
   Viewed 8473 times since Fri, Apr 24, 2015
   Hướng dẫn cài đặt PureFTP server trên CentOS
   Viewed 9861 times since Tue, May 5, 2015
   Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin
   Viewed 7888 times since Wed, Apr 18, 2018
   Hướng dẫn thêm một private interface cho VPS
   Viewed 1056 times since Tue, Oct 18, 2016
   Làm gì khi VPS bị spam Mail?
   Viewed 5352 times since Thu, Apr 23, 2015
   Sự khác nhau giữa VPS SSD Caching và VPS SSD
   Viewed 2256 times since Sat, Apr 4, 2015
   Hướng dẫn Admin Backup/Transfer qua FTP
   Viewed 4263 times since Sun, Jan 4, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Zend optimizer on centos 6.x
   Viewed 4781 times since Sun, Jan 25, 2015
   Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin
   Viewed 6320 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn Addon một domain cho User trên DirectAdmin
   Viewed 1299 times since Sun, Aug 16, 2015