Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.

Trong bài viết vHost sẽ hướng dẫn cách bật Firewall trên Windows để đảm bảo độ bảo mật cho Server và hướng dẫn khắc phục lỗi không thể Remote Desktop sau khi Firewall đã được bật bởi mặc định Firewall sẽ chặn tất cả các port của Server vì vậy cần cấu hình Rule để mở port cho dịch vụ Remote Desktop có thể hoạt động.

 

I) Bật Firewall

Bước 1: Start -> Run -> CMD -> Firewall.cpl -> OK

Bước 2: Kiểm tra xem Firewall đã được bật hay chưa. Trong hình tính năng vẫn chưa được bật, để bật Firewall ta chọn mục Turn Windows Firewall on or off như trong hình.

Bước 3: Click chọn hai ô Turn on Windows Firewall - > OK

 

 

II) Mở port Remote Desktop sau khi bật Firewall.

Bước 1: Tại cửa sổ Windows Firewall click chọn mục Advanced Settings

 

Bước 2: Right Click Inbound Rules -> New Rule 

Bước 3: Tại mục Rule Type - > Click chọn Custom -> Next

Bước 4: Tại mục Program -> Click chọn All Programs -> Next

Bước 5: Tại mục Protocol and Ports:

+ Protocol Type: Chọn TCP

+ Local Port: Chọn Specific Ports -> Nhập Port 3389, đây là Port mặc định của Remote Desktop hoặc nhập Port đã đổi.

Bước 6: Để nguyên thông số mặc định -> Next

Bước 7: Trong mục Action -> Click chọn Allow the connection -> Next

Bước 12: Chọn như trong hình -> Next

Bước 13: Đặt tên cho Rule theo mong muốn ở đây là Remote Desktop -> Finish

B14: Kiểm tra xem Rule đã được tạo hay chưa, và các thông số cấu hình. Như trong hình là quá trình cấu hình Rule thành công.

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows XP
   Viewed 3562 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn connect VPS Linux
   Viewed 7871 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn quản trị Cloud VPS tại trang members.vhost.vn
   Viewed 1326 times since Tue, Jan 13, 2015
   Hướng dẫn đổi domain của hosting user trên DirectAdmin.
   Viewed 1194 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn Active License Cpanel+CloudLinux
   Viewed 2163 times since Wed, Dec 31, 2014
   Hướng dẫn sử dụng Console VPS trên trang members.vhost.vn
   Viewed 12190 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache
   Viewed 2819 times since Thu, Sep 1, 2016
   Cách kiểm tra tốc độ ổ cứng
   Viewed 2106 times since Thu, Jul 28, 2016
   Hướng dẫn cài đặt VPN Server bằng SoftEther VPN Server Manager
   Viewed 68568 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn đổi port mặc định của DirectAdmin và SSH
   Viewed 4969 times since Fri, Apr 24, 2015