Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin

Trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cách cài đặt nhiều phiên bản PHP trên DirectAdmin cho VPS và Server.

Yêu cầu:

 • Sử dụng DirectAdmin phiên bản 1.50.1 trở lên.
 • CustomBuild 2.0
 • PHP 7 chỉ hỗ trợ các phiên bản DirectAdmin 1.50.1 trở lên

Hướng dẫn cài đặt:

Để cài đặt phiên bản PHP 5.6 và PHP 7.0 Quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Bước 2:

./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php1_release 5.6
./build set php2_release 7.0

Lưu ý: với cách cấu hình này thì PHP sẽ chạy ở mode PHP-FPM.

Bước 3: recompile software

./build php n
./build rewrite_confs

Để quá trình cài đặt không bị gián đoạn Quý khách nên cài đặt trong chế độ screen.

Sau khi cài đặt hoàn tất thì Quý khách đã có thể chọn phiên bản PHP trên DirectAdmin bằng cách truy cập Domain Setup -->Chọn Domain và kéo xuống dưới để cấu hình.

Quý khách vui lòng chờ 1 đến 2 phút để DirectAdmin cập nhập các thay đổi sau khi nhấn save

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn lên lịch backup Cloud VPS G3 tự động
   Viewed 50 times since Mon, Jun 25, 2018
   Hướng dẫn sử dụng NoVNC console
   Viewed 131 times since Mon, Jun 25, 2018
   Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin
   Viewed 4407 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn Disable open_basedir restriction trên DirectAdmin
   Viewed 1605 times since Sun, Aug 16, 2015
   Tăng hoặc giảm tài nguyên của VPS
   Viewed 500 times since Mon, Feb 13, 2017
   Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
   Viewed 132461 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn Enable Remote Destop
   Viewed 1478 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn tạo Database trên DirectAdmin
   Viewed 982 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn rollback snapshot dịch vụ Cloud VPS G3
   Viewed 58 times since Mon, Jun 25, 2018
   Hướng dẫn kiểm tra tốc độ Internet với Speedtest-cli
   Viewed 1105 times since Mon, Aug 29, 2016