Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin

Trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cách cài đặt nhiều phiên bản PHP trên DirectAdmin cho VPS và Server.

Yêu cầu:

 • Sử dụng DirectAdmin phiên bản 1.50.1 trở lên.
 • CustomBuild 2.0
 • PHP 7 chỉ hỗ trợ các phiên bản DirectAdmin 1.50.1 trở lên

Hướng dẫn cài đặt:

Để cài đặt phiên bản PHP 5.6 và PHP 7.0 Quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Bước 2:

./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php1_release 5.6
./build set php2_release 7.0

Lưu ý: với cách cấu hình này thì PHP sẽ chạy ở mode PHP-FPM.

Bước 3: recompile software

./build php n
./build rewrite_confs

Để quá trình cài đặt không bị gián đoạn Quý khách nên cài đặt trong chế độ screen.

Sau khi cài đặt hoàn tất thì Quý khách đã có thể chọn phiên bản PHP trên DirectAdmin bằng cách truy cập Domain Setup -->Chọn Domain và kéo xuống dưới để cấu hình.

Quý khách vui lòng chờ 1 đến 2 phút để DirectAdmin cập nhập các thay đổi sau khi nhấn save

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )
   Viewed 8061 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt PPTP VPN linux-Centos
   Viewed 3777 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn tạo SOCKS 5 proxy via SSH bằng phần mềm Putty
   Viewed 52936 times since Wed, Jan 21, 2015
   Hướng dẫn nâng cấp VPS
   Viewed 1090 times since Tue, Jun 26, 2018
   Hướng dẫn tạo Database trên DirectAdmin
   Viewed 2085 times since Sun, Aug 16, 2015
   Cài đặt Red5 & Java trên CentOS
   Viewed 4067 times since Fri, Dec 25, 2015
   Hướng dẫn Active License Cpanel+CloudLinux
   Viewed 3508 times since Wed, Dec 31, 2014
   Hướng dẫn Addon một domain cho User trên DirectAdmin
   Viewed 1390 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn thêm disk trên Linux
   Viewed 2735 times since Wed, Dec 9, 2015
   Hướng dẫn Enable Remote Destop
   Viewed 2392 times since Fri, Dec 26, 2014