Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin

Trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cách cài đặt nhiều phiên bản PHP trên DirectAdmin cho VPS và Server.

Yêu cầu:

 • Sử dụng DirectAdmin phiên bản 1.50.1 trở lên.
 • CustomBuild 2.0
 • PHP 7 chỉ hỗ trợ các phiên bản DirectAdmin 1.50.1 trở lên

Hướng dẫn cài đặt:

Để cài đặt phiên bản PHP 5.6 và PHP 7.0 Quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Bước 2:

./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php1_release 5.6
./build set php2_release 7.0

Lưu ý: với cách cấu hình này thì PHP sẽ chạy ở mode PHP-FPM.

Bước 3: recompile software

./build php n
./build rewrite_confs

Để quá trình cài đặt không bị gián đoạn Quý khách nên cài đặt trong chế độ screen.

Sau khi cài đặt hoàn tất thì Quý khách đã có thể chọn phiên bản PHP trên DirectAdmin bằng cách truy cập Domain Setup -->Chọn Domain và kéo xuống dưới để cấu hình.

Quý khách vui lòng chờ 1 đến 2 phút để DirectAdmin cập nhập các thay đổi sau khi nhấn save

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn Parked Domain trên DirectAdmin
   Viewed 1032 times since Sun, Aug 16, 2015
   Cài đặt Red5 & Java trên CentOS
   Viewed 2364 times since Fri, Dec 25, 2015
   Hướng dẫn connect VPS Linux 1
   Viewed 1652 times since Sat, Dec 27, 2014
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để build Ioncube và Zend Guard Loader
   Viewed 810 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin
   Viewed 2976 times since Mon, Sep 19, 2016
   Hướng dẫn xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin
   Viewed 1191 times since Sat, Sep 19, 2015
   Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
   Viewed 60718 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn Addon một domain cho User trên DirectAdmin
   Viewed 817 times since Sun, Aug 16, 2015
   Giới thiệu các tính năng của control panel Cloud VPS Gen 3
   Viewed 278 times since Sun, Apr 15, 2018
   Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin
   Viewed 3915 times since Sat, Apr 11, 2015