Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin
Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin

Trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cách cài đặt nhiều phiên bản PHP trên DirectAdmin cho VPS và Server.

Yêu cầu:

 • Sử dụng DirectAdmin phiên bản 1.50.1 trở lên.
 • CustomBuild 2.0
 • PHP 7 chỉ hỗ trợ các phiên bản DirectAdmin 1.50.1 trở lên

Hướng dẫn cài đặt:

Để cài đặt phiên bản PHP 5.6 và PHP 7.0 Quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Bước 2:

./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php1_release 5.6
./build set php2_release 7.0

Lưu ý: với cách cấu hình này thì PHP sẽ chạy ở mode PHP-FPM.

Bước 3: recompile software

./build php n
./build rewrite_confs

Để quá trình cài đặt không bị gián đoạn Quý khách nên cài đặt trong chế độ screen.

Sau khi cài đặt hoàn tất thì Quý khách đã có thể chọn phiên bản PHP trên DirectAdmin bằng cách truy cập Domain Setup -->Chọn Domain và kéo xuống dưới để cấu hình.

Quý khách vui lòng chờ 1 đến 2 phút để DirectAdmin cập nhập các thay đổi sau khi nhấn save

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Làm thế nào tạo bản backup Cloud VPS G3 - cách làm thủ công
   Viewed 90 times since Mon, Jun 25, 2018
   Hướng dẫn Enable Remote Destop
   Viewed 1433 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Proxy, Socks Proxy trên các trình duyệt thông dụng
   Viewed 24022 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Clamav trên CentOS 6.x
   Viewed 4228 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin
   Viewed 1357 times since Sat, Sep 19, 2015
   Hướng dẫn cài đặt PPTP VPN linux-Centos
   Viewed 2475 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Kloxo-mr trên centos 6.x_x86_64
   Viewed 1857 times since Fri, Jan 23, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows XP
   Viewed 3562 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn Active License Cpanel+CloudLinux
   Viewed 2163 times since Wed, Dec 31, 2014
   Hướng dẫn cài đặt VPN Server bằng SoftEther VPN Server Manager
   Viewed 68568 times since Thu, Jan 22, 2015