Home » Categories » SSL » cPanel

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL dùng cPanel

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt SSL trên cPanel. Để hiểu về SSL, cách tạo CSR và đăng kí SSL tại vHost các bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

Sau khi đăng kí thành công các tổ chức sẽ gửi các file cài đặt. Để cài đặt SSL trên cPanel các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập cPanel, tìm với từ khóa "SSL" và chọn "SSL/TLS Manager"

Bước 2: Chọn "Manage SSL sites."

Bước 3: Chọn domain cần instal certificate, mở lần lượt 3 file Certificate (có đuôi mở rộng *.crt), Private Key (có đuôi mở rộng *.key) và CABUNDLE (một số nhà cung cấp sẽ để tên file là "intermediate.crt") vào lần lượt "", "" và "". Sau đó chọn "Install Certificate"

Bước 4: Upload source code vào thư mục public_html và truy cập https://your_domain để kiểm tra việc cấu hình.

Bước 5: Truy cập https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html để kiểm tra việc cấu hình thành công

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Cách tạo CSR trên cPanel
   Viewed 2248 times since Fri, Feb 6, 2015
   Hướng dẫn cài đặt cấu hình SSL miễn phí trên cPanel
   Viewed 4774 times since Tue, Aug 16, 2016