Home » Categories » SSL » Parallels Plesk

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL dùng Parallels Plesk Control Panel

Việc cài đặt SSL các bạn bắt buộc phải có các file chứng chỉ CA cung cấp. Để hiểu hơn về chứng chỉ SSL, quy trình thực hiện đăng kí trên vHost... bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

Để cài đặt chứng chỉ SSL, ta làm theo các bước sau đây:

Bước 1: đăng nhập Plesk Control Panel

Bước 2: Chọn tab "Websites & Domains" và chọn "Secure Your Sites"

Bước 3: Chọn "Add SSL Certificate"

Bước 4: Điền tên cho SSL tại mục "Certificate name" (nên trùng với domain để dễ quản lý), sau đó upload 3 file Certificate, Private Key và CA certificate tại "Upload the certificate files" và chọn "Send Files"

Lưu ý: file Certificate thường có đuôi mở rộng là *.crt, file Key có đuôi mở rộng là *.key, và file CA certificate có tên là intermediate.crt hoặc có đuôi mở rộng là *.ca-bundle

Bước 5: Upload source code vào thư mục httpdocs và kiểm tra việc truy cập bằng đường dẫn https://your_domain

Bước 6: Truy cập https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html và điền đường dẫn website dạng https://your_domain để kiểm tra việc cấu hình thành công.

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn cài đặt cấu hình SSL miễn phí trên Plesk
   Viewed 2310 times since Thu, Aug 18, 2016