Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cài đặt Clamav trên CentOS 6.x

1. Giới thiệu

Clamav là một chương trình Anti Virus mã nguồn mở rất mạnh trên các HĐH Unix, Linux được phát triển bởi Immunet Corp và Sourcefire inc dựa trên nền tảng điện toán đám mây.

Bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn cách cài đặt Clamav trên CentOS 6.x, nếu có sử dụng DirectAdmin có thể thảm khảo bài viết cài đặt Clamav trên DirectAdmin tại đây

2. Thực hiện

Step 1: Cài repo

 • i386: rpm -Uvh http://mirror.overthewire.com.au/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
 • x86_64: rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Step 2: Cài đặt

 • yum install clamd clamav y

Step 3: Update clamav

 • freshclam

Note: Nếu việc update không thực hiện được, thực hiện như sau:

 • setfacl -m u:clamav:rwx -R /var/log/clamav/

Step 4: Khởi động clamav và cấu hình chạy mặc định

 • /etc/init.d/clamd start
 • chkconfig clamd on

 Step 5: Tiến hành thực hiện scan

 • clamscan /

hoặc

 • clamscan /[đường dẫn cần scan]

Mọi yêu cầu cần được hỗ trợ và giải đáp xin vui lòng liên hệ lại vHost

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

 

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn tạo SOCKS 5 proxy via SSH bằng phần mềm Putty
   Viewed 50676 times since Wed, Jan 21, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên Windows
   Viewed 23594 times since Thu, Aug 11, 2016
   Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Reseller VPS
   Viewed 781 times since Fri, Sep 2, 2016
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )
   Viewed 7811 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn thay đổi Email Massage System DirectAdmin
   Viewed 1338 times since Sun, Jan 4, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS
   Viewed 6272 times since Thu, Aug 11, 2016
   Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin dưới quyền user
   Viewed 2576 times since Sun, Jan 4, 2015
   LiteMage giải pháp cache hoàn hảo cho Magento
   Viewed 1368 times since Tue, Aug 30, 2016
   Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
   Viewed 161924 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Cloud VPS G3 - CLoud Init
   Viewed 634 times since Thu, Nov 15, 2018