Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên Directadmin

1. Giới thiệu

Bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn cách cài đặt Clamav trên DirectAdmin, nếu không sử dụng DirectAdmin có thể thảm khảo bài viết cài đặt Clamav trên CentOS tại đây.

2. Thực hiện

Step 1: Di chuyển đến thư mục custombuild

 • cd /usr/local/directadmin/custombuild

Step 2: Thực hiện update các thư viện mới

 • ./build update

Step 3: Đặt giá trị clamav = yes

 • ./build set clamav yes

 

Step 4: Chạy cài đặt Clamav

 • ./build clamav

Step 5: Update Clamav

 • freshclam -v

Step 6: Chỉnh sửa /etc/exim.conf

 • vi /etc/exim.conf

Thêm giá trị av_scanner = clamd:127.0.0.1 3310 ở phía trên "primary_hostname ="

Note: Nếu đang chạy custombuild 2.x, thì có thể bỏ qua

Tiếp theo thêm giá trị sau ở phía dưới dòng "check_message:"

deny message = This message contains malformed MIME ($demime_reason)
demime = *
condition = ${if >{$demime_errorlevel}{2}{1}{0}}
deny message = This message contains a virus or other harmful content ($malware_name)
demime = *
malware = */defer_ok
deny message = This message contains an attachment of a type which we  do not accept (.$found_extension)
demime = bat:com:pif:prf:scr:vbs
warn message = X-Antivirus-Scanner: Clean mail though you should still use an Antivirus

Step 7: Khởi động exim

 • /etc/init.d/exim restart

Đến đây, Clamav đã được cài đặt và tích hợp với exim trên CentOS với DirectAdmin

Sử dụng lệnh dưới đây để tiến hành scan:

 • clamscan -r -i /[đường dẫn]

Note:

-r: scan các thư mục và thư mục con

-i: In những file bị nhiễm

 

Mọi yêu cầu cần được hỗ trợ và giải đáp xin vui lòng liên hệ lại vHost

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Tăng hoặc giảm tài nguyên của VPS tự động
   Viewed 705 times since Mon, Feb 13, 2017
   Hướng dẫn tạo subdomain trên DirectAdmin
   Viewed 8976 times since Sun, Jan 4, 2015
   Hướng dẫn Disable open_basedir restriction trên DirectAdmin
   Viewed 3171 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Linux Malware Detect trên CentOS
   Viewed 5431 times since Sat, Jan 17, 2015
   Cách kiểm tra công nghệ ảo hóa của VPS
   Viewed 1677 times since Thu, Aug 25, 2016
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin
   Viewed 11993 times since Mon, Sep 19, 2016
   Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
   Viewed 161899 times since Sat, Dec 27, 2014
   Làm gì khi IP bị blacklist
   Viewed 46896 times since Wed, Apr 15, 2015
   Hướng dẫn Addon một domain cho User trên DirectAdmin
   Viewed 1295 times since Sun, Aug 16, 2015
   Cài đặt Red5 & Java trên CentOS
   Viewed 3897 times since Fri, Dec 25, 2015