Home » Categories » Email Services

Hướng dẫn cài đặt Mail MDaemon và cấu hình Relay trên MDaemon

CÀI ĐẶT MAIL MDAEMON 15.5.1 TRÊN WINDOWS SERVER 2008

1.     Cài đặt

Ở đây mình cài bản MDaemon 15.5.1 Các bạn có thể tải bản mới nhất của MDaemon tại đây.

Sau khi tải về chạy file Setup để cài đặt:

 

Nhấn Next để tiếp tục

 

Đồng ý với các điều khoản

 

 Ở đây mình cài đặt dùng thử nên chọn dòng “I want to install a free trial of MDaemon

Chọn Next để tiếp tục

  

Điền các thông tin người dùng sau đó nhấn Next . Nên điền đúng Email Address để nhận trial key

 

 

Điền trial key trong email nhận được sau đó nhấn Next

 

 

 Nhấn Next để tiếp tục

 

Quá trình cài đặt đang bắt đầu

 

 

Điền thông tin tài khoản và chọn vào ô “This account is an administrator…” để tài khoản bạn thiết lập là tài khoản admin

 

Nhập thông tin domainhost name

 

Chọn Finish để kết thúc

 

 

Giao diện MDaemon

 

Thêm tài khoản

Accounts -> New Account

 

Điền thông tin tài khoản sau đó chọn Apply ->OK

 

Để truy cập trang quản trị mail MDaemon truy cập http://IP_cua_ban:1000

 

Trang World Client truy cập http://your_ip:3000

 

 

2. Cấu hình Web Mail chạy trên IIS 7 trên Windows Server 2008 cổng 80

Kiểm tra kết quả phân giải tên miền về IP của VPS

 

Yêu cầu: 

 • Cài mail MDaemon
 • Cài đặt IIS

  

Tạo một Application Pool

  

Nhập tên tùy chọn ở ô name  trong .NET Framework version chọn No Managed Code

 

Chọn Application Pool vừa tạo ra chọn Advanced Setting

 

Nếu sử hệ thống 64 bit chọn True trong mục Enable 32-bit Application

 

Tiếp tục tạo một website mới Add Web Site

Vào mục Select chọn tới Application Pool vừa tạo

 

Đặt Site name và các thông tin như hình sau đó nhấn OK

 

Tiếp theo vào mục Handler Mappings

 

Chọn Add Module Mapping

 

Điền các thông tin như hình sau đó nhấn OK

 

Chọn tiếp mục Authentication

 

Chọn Edit

 

Chọn mục Application pool identity sau đó nhấn OK

 

Tiếp theo chọn mục Default Document

 

Chọn Add

  

Nhập thông tin như hình sau đó nhấn OK

 

 

Truy cập Mdaemon chọn Setup -> Web & IM Services

 

Chọn tùy chọn trên sau đó chọn ApplyOK

 

 

 

 

 Giao diện web mail World Client

 

3. Cấu hình Webadmin MDaemon chạy trên IIS Windows Server 2008

 

Mở IIS tiếp tục chọn Add Web Site

 

 Đặt tên Site name, đặt địa chỉ WebAdmin và đặt host name sau đó nhấn OK

 

Tiếp tục chọn Defaut Document

  

Chọn Add

  

 Điền login.wdm sau đó nhấn OK

  

Chọn chức năng Handler Mapping

 

Chọn Edit Feature Permisssions

 

 

Chọn tất cả như hình

 

Tiếp tục chọn Add Script Map

 

 Điền thông tin như hình ở ô Name là tên tùy chọn

 

Chọn Application Pool chọn Pool AdminMdaemon sau đó chọn Basic Settings

  

Chọn No Managed Code.NET Framework version Chọn ClassicManaged pipeline

 

Tiếp theo chọn Advanced Settings

 

Chọn Local SystemIdentity

Mở MDaemon chọn Setup -> Web & IM Services

 

Ở mục Web ServerRemote Administration…” sau đó chọn ApplyOK

 

 

Giao diện WebAdmin

 

 

4. Cấu hình gửi nhận mail thông qua Outlook

Truy cập Outlook

 

Chọn như hình sau đó nhấn Next

 

Chọn Internet Email sau đó nhấn Next

 

Điền các thông tin cần thiết sau đó nhấn More Settings

 

Chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication Sau đó nhấn OK

Chờ cho quá trình login và gửi email kiểm tra

 Chọn Finish để kết thúc

 

Câu hình tương tự cho cá tài khoản khác.

Kiểm tra việc gửi mail nội bộ.

Tài khoản HuyTien đã nhận được Email

Gửi mail sang tài khoản Yahoo

Tài khoản Email Yahoo đã nhận được mail.

 

 

 5. Thực hiện cấu hình Relay trên MDaemon

 

Vào mục Setup -> Server Settings

Ở mục Default smart host khai báo server Email nhà cung cấp cung cấp cho bạn ở đây là email.vhost.vn

Truy cập thông tin đăng nhập ở mục Use SMTP Authentication mà nhà cung cấp cho bạn, sau đó chọn Apply ->OK

Kết quả kiểm tra sau khi gửi mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn tạo tài khoản trên Email hosting
   Viewed 2009 times since Fri, Aug 4, 2017
   Hướng dẫn Cập nhật DNS - Áp dụng cho dịch vụ Email Server
   Viewed 3843 times since Sun, Mar 25, 2018
   Hướng dẫn sử dụng email trên thiết bị di động Iphone, Ipad
   Viewed 897 times since Tue, Jun 28, 2016
   Hướng dẫn Cập nhật DNS sử dụng Email tại vHost
   Viewed 1424 times since Wed, Jul 26, 2017
   Hướng dẫn cấu hình dịch vụ relay cho EXIM
   Viewed 1339 times since Wed, May 9, 2018
   Hướng dẫn sử dụng Email Hosting.
   Viewed 1612 times since Fri, Aug 4, 2017
   Hướng dẫn cài đặt mail trên Outlook 2013
   Viewed 44106 times since Fri, Jan 23, 2015
   Hướng dẫn cài đặt gửi mail thiết lập thời gian gửi đi từ mail outlook client
   Viewed 24371 times since Sat, Jun 25, 2016
   Hướng dẫn sử dụng Mailing List
   Viewed 11061 times since Fri, Aug 4, 2017
   Hướng Dẫn Sử Dụng Email Forwarders
   Viewed 2394 times since Fri, Aug 4, 2017