Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache

Trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cách cài đặt SSL với Let's Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache.

Xin lưu ý: Điều quan trọng nhất để có thể cài đặt thành công SSL với Let's Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache là domain phải được trỏ về IP của VPS/Server (bao gồm cả record www)

Trong trường hợp domain sử dụng DNS với cặp Nameserver ns1.vhost.vn và ns2.vhost tại vHost quản lý, Quý khách có thể tham khảo bài viết hướng dẫn tại đây.

Bước 1: Cài đặt module SSL/TLS

yum install mod_ssl -y

Bước 2: Cài đặt Epel repositories

yum install epel-release -y

Bước 3: Cài đặt git client

yum install git -y

Bước 4: Thực hiện kéo (download) gói cài đặt Let’s Encrypt client từ github repository

cd /usr/local/
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt

Bước 5: Tiến hành cài đặt Let’s Encrypt SSL Certificate với Apache

 cd /usr/local/letsencrypt
./letsencrypt-auto --apache -d your_domain -d www.your_domain

Với your_domain là domain cần cài đặt SSL

Bước 6: Điền địa chỉ email để quản lý SSL Let’s Encrypt

Bước 7: Đồng ý các điều khoản của license Let's Encrypt

Kết thúc quá trình cài đặt SSL Let's Encrypt với Apache

Bước 8: Kiểm tra SSL cho domain

Để kiểm tra SSL xem có cài đặt thành công hay không, truy cập link: https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html

 

 

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc nào cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn cài đặt Kloxo-mr trên centos 6.x_x86_64
   Viewed 3400 times since Fri, Jan 23, 2015
   Cài đặt Red5 & Java trên CentOS
   Viewed 3897 times since Fri, Dec 25, 2015
   Chi tiết về chứng chỉ SSL
   Viewed 4063 times since Mon, Feb 9, 2015
   Hướng dẫn đổi domain của hosting user trên DirectAdmin.
   Viewed 2338 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn nâng cấp kernel đối với hệ điều hành CentOS 6/7
   Viewed 2893 times since Tue, Aug 30, 2016
   Hướng dẫn cài đặt Zend optimizer on centos 6.x
   Viewed 4778 times since Sun, Jan 25, 2015
   Hướng dẫn tạo backup trên directadmin _Phần 2
   Viewed 2106 times since Fri, Jan 2, 2015
   Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin
   Viewed 6314 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
   Viewed 161899 times since Sat, Dec 27, 2014
   Cách kiểm tra tốc độ ổ cứng
   Viewed 4317 times since Thu, Jul 28, 2016