Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin

Trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cách cài đặt SSL với Let's Encrypt trên VPS/Server sử dụng control DirectAdmin.

Bước 1: Kiểm tra và update version DirectAdmin lên bản 1.5 hoặc cao hơn

Kiểm tra version của control DirectAdmin

/usr/local/directadmin/directadmin v

Thực hiện update version của control DirectAdmin, tham khảo tại đây. Nếu VPS/Server của Quý khách được sử dụng control DirectAdmin miễn phí tại vHost, xin vui lòng liên hệ với vHost qua email hỗ trợ kỹ thuật support@vhost.vn để được hỗ trợ update version DirectAdmin.

Bước 2: Bật tính năng Let's Encrypt trên DirectAdmin

echo "letsencrypt=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Bước 3: Bật SNI trên DirectAdmin

echo "enable_ssl_sni=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Bước 4: Khời động lại dịch vụ DirectAdmin

/etc/init.d/directadmin restart

Bước 5: Update license Let's Encrypt

wget -O /usr/local/directadmin/scripts/letsencrypt.sh http://files.directadmin.com/services/all/letsencrypt.sh

Bước 6: Update web-server configs trên DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build letsencrypt
./build rewrite_confs

Bước 7: Kiểm tra và cài đặt SSL với Let's Encrypt trên DirectAdmin

Sau khi cài đặt Let's Encrypt lên hệ thống có sẵn DirectAdmin hoàn tất, tham khảo tại đây để tiếp tục cài đặt SSL cho domain với Let's Encrypt trên DirectAdmin.

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc nào cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn Addon một domain cho User trên DirectAdmin
   Viewed 1295 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn tạo Database trên DirectAdmin
   Viewed 1934 times since Sun, Aug 16, 2015
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để build Ioncube và Zend Guard Loader
   Viewed 1562 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows XP
   Viewed 8098 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn tạo backup trên directadmin _Phần 2
   Viewed 2105 times since Fri, Jan 2, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Zend optimizer on centos 6.x
   Viewed 4778 times since Sun, Jan 25, 2015
   Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin
   Viewed 6314 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn tạo SOCKS 5 proxy via SSH bằng phần mềm Putty
   Viewed 50634 times since Wed, Jan 21, 2015
   Sự khác nhau giữa VPS SSD Caching và VPS SSD
   Viewed 2243 times since Sat, Apr 4, 2015
   Hướng dẫn tạo SSH Key
   Viewed 6329 times since Wed, Nov 7, 2018