Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn cài đặt VPN Server bằng SoftEther VPN Server Manager

Với 01 VPS tại vHost bạn có thể dễ dàng xây dựng cho cá nhân và bạn bè 01 VPN Server với "SoftEther VPN Server Manager" nhằm tận dụng băng thông truy cập internet quốc tế trong tình hình đường truyền quốc tế liên tục gặp sự cố như hiện tại.

1. Cài đặt VPN Server :

Đầu tiên chúng ta sẽ download phần mềm SoftEther VPN Server Manager tại trang chủ của SoftEther VPN. Đây là một phần mềm miễn phí mã nguồn mở rất mạnh mẽ trong việc tạo và quản trị các VPN Server:

Link download: https://www.softether.org/5-download

- Chọn phiên bản SoftEther VPN Server để tạo VPN Server. Phiên bảnSoftEther VPN Client sẽ dùng cho kết nối VPN ở phía người dùng.

- Chọn Next cho các thiết lập cài đặt mặc định.- Sau khi hoàn tất việc cài đặt, chúng ta chạy chương trình "SoftEther VPN Client Manager":- Chọn Close để thực hiện việc cài đặt nâng cao.- Mặc định SoftEther VPN (SEV) sẽ có 01 Virtual Hub (VH) là DEFAULT và VH này chưa có các Users, Groups...

- Chọn "Create a Virtual Hub" để tạo VH mới. 

 

- Khai báo Virtual Hub Name.

- Chọn "Manage Virtual Hub" với VH "VPN" vừa tạo.

- Chọn "Manage Users" để tạo User được phép truy cập đến VPN Server

- Tại đây chúng ta khai báo User Name và Password và kiểu chứng thực là "Password Authentication"

- Cửa số "Manage Users" sau khi hoàn tất việc tạo User.

- Enable NAT:

- Chọn "Enable SecureNAT"

 

- Để sử dụng giao thức IPsec/L2TP cho các thiết bị điện thoại di động/máy tính bảng/laptop/PC chúng ta chọn chức năng :"IPsec/L2TP Setting"

- Khai báo Preshare Key (tùy ý)

- Đến đây thì việc thiết lập 01 VPN server đã hoàn tất. Chúng ta sẽ test thử việc truy cập đến VPN server vừa tạo ra.

 

2. Cài đặt VPN Client:

- Truy cập http://ip.vhost.vn/ để kiểm tra IP hiện tại .

- Click chuột phải tại icon máy tinh ở góc phải màn hình và chọn"Open Network and Sharing Center" .

- Chọn "Set up a new connection or network"

- Chọn "Connect to a workplace" .

- Chọn "Use my Internet connection (VPN)" .

- Khai báo thông tin VPN Server: IP Address/ Domain

- Khai báo thông tin UserName/Password

- Chọn "Close" button.

- Chọn "Change adapter settings" tại cửa sổ "Network and Sharing Center"

- Chọn "Properties".

- Chọn "Security" tab. (Với Windows XP là "Network" tab.). Chọn "Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec (L2TP/IPSec)" tại "Type of VPN"

- Chọn "Advanced settings" (Với Windows XP, click the "IPsec Settings" tại "Security" tab.)

- Khai báo Preshared Key

 

3. Kết nối đến VPN Server:

- Điền thông tin "User name" and "Password" đã tạo

- VPN Client đang kết nối đến VPN Server và tiến hành chứng thực

- Sau khi việc chứng thực thành công sẽ có dòng chữ"Connected" . Đến đây thì việc kết nối VPN đến VPS đã hoàn tất.

 

4. Kiểm tra việc truy cập bằng VPN:

 - Truy cập http://ip.vhost.vn/ để kiểm tra IP hiện tại sau khi đã thực hiện VPN và hưởng thụ tốc độ duyệt các website quốc tế mà VPS vHost đem lại.

Enjoy :)!

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )
   Viewed 7843 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Kloxo-mr trên centos 6.x_x86_64
   Viewed 3438 times since Fri, Jan 23, 2015
   Hướng dẫn tạo Database trên DirectAdmin
   Viewed 1963 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng password
   Viewed 1913 times since Thu, Nov 1, 2018
   Hướng dẫn repair MySQL database
   Viewed 2892 times since Tue, Jan 20, 2015
   Hướng dẫn đọc hiểu lệnh TOP trên linux
   Viewed 4463 times since Tue, Jun 23, 2015
   Hướng dẫn quản trị Cloud VPS tại trang members.vhost.vn
   Viewed 2333 times since Tue, Jan 13, 2015
   Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
   Viewed 162193 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn Active License Cpanel+CloudLinux
   Viewed 3356 times since Wed, Dec 31, 2014
   Hướng dẫn tạo SOCKS 5 proxy via SSH bằng phần mềm Putty
   Viewed 51050 times since Wed, Jan 21, 2015