Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS để kết nối với Zabbix Server thực hiện monitor giám sát các thông số cơ bản như CPU, Ram, Overload, ... trên hệ thống.

Step 1 : Cấu hình DNS

# echo -e “nameserver=8.8.8.8\nameserver=8.8.4.4” >> /etc/resolv.conf

Step 2 : Cài repo cho Zabbix

CentOS/RHEL 7:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el7.noarch.rpm

CentOS/RHEL 6:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/6/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el6.noarch.rpm

CentOS/RHEL 5:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/5/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el5.noarch.rpm

Step 3 : Cài đặt Zabbix Agent

# yum install zabbix-agent -y

Step 4 : Cấu hình Zabbix Agent kết nối tới Zabbix Server

# vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Server=[IP Zabbix Server]  // Với [IP Zabbix Server] là IP của Zabbix Server

Step 5 : Khởi động Zabbix Agent

# chkconfig zabbix-agent on

# /etc/init.d/zabbix-agent start

Xin lưu ý: Cần cấu hình mở port 10050 để kết nối đến Zabbix Server.

Mọi yêu cầu cần được hỗ trợ và giải đáp xin vui lòng liên hệ lại vHost

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn remove IP blacklist Directadmin
   Viewed 4961 times since Wed, Aug 5, 2015
   Hướng dẫn đổi domain của hosting user trên DirectAdmin.
   Viewed 2338 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 8
   Viewed 9758 times since Wed, Jan 21, 2015
   Hướng Dẫn Sử Dụng Two Factor Authentication
   Viewed 16972 times since Fri, Aug 25, 2017
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )
   Viewed 7805 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn tạo SOCKS proxy via SSH 5 với Bitvise SSH Client - Tunnelier Ins
   Viewed 14946 times since Thu, Jan 22, 2015
   Cách kiểm tra công nghệ ảo hóa của VPS
   Viewed 1677 times since Thu, Aug 25, 2016
   Kiểm tra tốc độ đọc ghi ổ cứng
   Viewed 15064 times since Fri, Jul 1, 2016
   Hướng dẫn cài đặt PureFTP server trên CentOS
   Viewed 9855 times since Tue, May 5, 2015
   Hướng dẫn sử dụng Console VPS trên trang members.vhost.vn
   Viewed 14775 times since Fri, Dec 26, 2014