Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên Windows

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên Windows để kết nối với Zabbix Server thực hiện monitor giám sát các thông số cơ bản như CPU, Ram, Overload, ... trên hệ thống.

Step 1: Download Zabbix Agent

Link download chính thức: http://www.zabbix.com/download

Link download zabbix agent version mới nhất 3.2.0: http://www.zabbix.com/downloads/3.2.0/zabbix_agents_3.2.0.win.zip

Step 2: Tạo file config cấu hình Zabbix Agent

Thực hiện giải nén file mới download về và đổi tên thư mục zabbix_agents_3.0.0.win thành zabbix và copy đặt trong ổ C:\

Sau đó đổi tên file có đường dẫn c:\zabbix\conf\zabbix_agentd.win.conf thành c:\zabbix\zabbix_agentd.conf sau đó chỉnh sửa nội dung trong file như sau:

Server=127.0.0.1 thành Server=[IP] // với [IP] là IP của Zabbix Server

Step 3: Thực hiện cài đặt Zabbix Agent sử dụng Command Prompt

cd cd:\zabbix\bin\win64
zabbix_agentd.exe -c c:\zabbix\zabbix_agentd.conf --install

Step 4: Khởi động Zabbix Agent

zabbix_agentd.exe --start

Xin lưu ý: Cần cấu hình mở port 10050 và Allow IP của Zabbix Server để có thể kết nối và hoạt động.

Mọi yêu cầu cần được hỗ trợ và giải đáp xin vui lòng liên hệ lại vHost

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn tạo Database trên DirectAdmin
   Viewed 1934 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn repair MySQL database
   Viewed 2860 times since Tue, Jan 20, 2015
   Hướng dẫn đọc hiểu lệnh TOP trên linux
   Viewed 4396 times since Tue, Jun 23, 2015
   Hướng dẫn kiểm tra cơ bản hoạt động của VPS Linux
   Viewed 5590 times since Tue, Aug 11, 2015
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )
   Viewed 7805 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt VPN Server bằng SoftEther VPN Server Manager
   Viewed 116154 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin
   Viewed 7872 times since Wed, Apr 18, 2018
   Hướng dẫn thêm disk trên Linux
   Viewed 2480 times since Wed, Dec 9, 2015
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache
   Viewed 5753 times since Thu, Sep 1, 2016
   Cách kiểm tra công nghệ ảo hóa của VPS
   Viewed 1677 times since Thu, Aug 25, 2016