Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cài đặt Zend optimizer on centos 6.x

Giới thiệu :

Zend Optimizer dùng để tối ưu hóa mã nguồn PHP mục đích của chùng là dùng để
chạy Zend code (chương trình sinh ra mã bytecode nhằm bảo vệ source nguồn của PHP cũa Zend) để bảo mật dữ liệu và tăng tốc độ của trang web.

Zend Guard là một chương trình mã hóa file phổ biến trên thế giới, kỹ thuật zend giúp phát sinh ra các bytecode thay thế nội dung thật của file, giúp người dùng tăng tốc độ website và mã hóa (che) lại nội dung các file mình mong muốn và nâng cao việc bảo mật dữ liệu và chống sự nhìn trộm thông tin và mã nguồn.

Tham khảo thêm : http://www.zend.com

Hướng dẫn cài đặt :

1. Server + sử dụng Directadmin

Bước 1: login ssh vào VPS và thực hiện các lệnh sau

# cd /usr/local/directadmin/custombuild

# ./build set zend yes

# ./build zend

Bước 2 : sau khi cài đặt xong kiểm tra lại xem việc cài đặt đã hoàn thành hay chưa :

# php -v

Hình 1

2. Server centos thường

Bước 1 : Login ssh vào VPS

Bước 2: kiểm tra version hiện tại của php

# php -v

Hình 2 

Bước 3: Sau khi xác định được version của php đăng nhập vào link sau để download gói cần cài đặt

http://www.zend.com/en/products/guard/downloads

Hình 3

hiện tại phần demo VPS đang hoạt động là bản php v5.3 -> nên vHost sẽ download bản zend tương thích với v5.3

# cd /

Bản 64 bit

# wget http://downloads.zend.com/guard/5.5.0/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-x86_64.tar.gz

Bản 32 bit

# wget http://downloads.zend.com/guard/5.5.0/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz

Hình 4

Bước 4: giải nén file vừa download

Hình 5

Bước 5: kiểm tra file load module của php

# php -i | grep module

Hình 6

Bước 6: Thực hiện copy file ZendGuardLoader.so vào thư mục module vừa tìm tại bước 5

Note : File ZendGuardLoader.so nằm trong thư mục giải nén mà ở bước 4 ta đã thực hiện

# cp /root/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-x86_64/php-5.3.x/ZendGuardLoader.so /usr/lib64/php/modules/

Bước 7: Tìm file php.ini bằng lệnh 

# php -i | grep php.ini

Hình 7

Bước 8 : Cấu hình bật module Zend

# vi /etc/php.ini

Bấm shift + g -> bấm chữ "i" -> đưa 2 dòng sau vào file :

zend_extension=/usr/lib64/php/modules/ZendGuardLoader.so
zend_loader.enable=1
 
Sau đó save file lại và thoát ra ngoài.
Hình 8
Bước 9: khởi động lại httpd và kiểm tra việc cài đặt module có thành công
# server httpd restart
# php -v
Hình 9
 
 
    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn thêm disk trên Linux
   Viewed 2480 times since Wed, Dec 9, 2015
   Hướng dẫn thay đổi Email Massage System DirectAdmin
   Viewed 1335 times since Sun, Jan 4, 2015
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để build Ioncube và Zend Guard Loader
   Viewed 1562 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Linux Malware Detect trên CentOS
   Viewed 5431 times since Sat, Jan 17, 2015
   Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Cloud VPS G3 - CLoud Init
   Viewed 631 times since Thu, Nov 15, 2018
   Hướng dẫn enable/disable dịch vụ trên DirectAdmin
   Viewed 2706 times since Tue, May 5, 2015
   Hướng dẫn add 2 IP khác Gateway trên Centos 7
   Viewed 5538 times since Fri, Jun 15, 2018
   Kiểm tra tốc độ đọc ghi ổ cứng
   Viewed 15064 times since Fri, Jul 1, 2016
   Hướng dẫn kết nối VPS Windows và sử dụng tính năng Local Resources trong Remote Desktop
   Viewed 42792 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
   Viewed 161899 times since Sat, Dec 27, 2014