Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cấu hình dịch vụ relay cho EXIM

Hướng dẫn cấu hình dịch vụ relay cho EXIM

 

 
Lưu ý:
 1. Chúng tôi cấu hình và kiểm tra trên Exim version 4.90_1 #2 built 14-Mar-2018 08:32:15
 2. Trước khi cấu hình, vui lòng backup lại file config của EXIM (/etc/exim/exim.conf) đảm bảo có thể rollback nếu cấu hình sai.

Bước 1: Kết nối SSH đến VPS

Bước 2: Mở file cấu hình của exim

vi /etc/exim/exim.conf

Bước 3: tìm các dòng bên dưới và cấu hình theo hướng dẫn:

Cấu hình  ROUTERS CONFIGURATION

Tìm cụm từ: begin routers và thêm cấu hình sau vào bên dưới dòng begin routers:

 
vhost_smarthost_router:
driver = manualroute
domains = ! +local_domains
transport = vhost_smarthost_transport 
route_list = $domain ns6.vhost.vn::587 
no_more
 

Cấu hình TRANSPORTS CONFIGURATION

Tìm cụm từ: begin transports và thêm cấu hình sau vào bên dưới dòng begin transports:

 
vhost_smarthost_transport:
driver = smtp
port = 587
hosts_require_tls = SMARTHOST 
hosts_require_auth = *


Cấu hình AUTHENTICATION CONFIGURATION

Tìm cụm từ: begin authenticators và thêm cấu hình sau vào bên dưới dòng begin authenticators:

vhost_login:
driver = plaintext
public_name = LOGIN
client_send = : username : password

Bước 4: restart lại service exim

service exim restart 

Bước 5: kiểm tra exim đã relay qua vHost hay chưa bằng lệnh bên dưới.

 
 echo "Subject: test" | /usr/sbin/exim -v ongbavi@gmail.com

 Nếu quá trình kiểm tra hiển thi thông tin giống hình bên dưới là đã thành công. 

 

-

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn cài đặt gửi mail thiết lập thời gian gửi đi từ mail outlook client
   Viewed 3496 times since Sat, Jun 25, 2016
   Hướng dẫn cấu hình Relay Email với Zimbra Mail Server các phiên bản sau 8.0
   Viewed 835 times since Thu, Jul 21, 2016
   Hướng dẫn cài đặt Mail MDaemon và cấu hình Relay trên MDaemon
   Viewed 22865 times since Wed, Oct 21, 2015
   Hướng dẫn sử dụng Email Hosting.
   Viewed 356 times since Fri, Aug 4, 2017
   Hướng dẫn sử dụng Mailing List
   Viewed 2718 times since Fri, Aug 4, 2017
   Hướng dẫn tạo tài khoản trên Email hosting
   Viewed 324 times since Fri, Aug 4, 2017
   Hướng dẫn cài đặt mail trên Outlook 2013
   Viewed 5206 times since Fri, Jan 23, 2015
   Hướng Dẫn Sử Dụng Email Forwarders
   Viewed 329 times since Fri, Aug 4, 2017
   Hướng dẫn Cập nhật DNS - Áp dụng cho dịch vụ Email Server
   Viewed 139 times since Sun, Mar 25, 2018