Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cấu hình dịch vụ relay cho EXIM

Hướng dẫn cấu hình dịch vụ relay cho EXIM

 

 
Lưu ý:
 1. Chúng tôi cấu hình và kiểm tra trên Exim version 4.90_1 #2 built 14-Mar-2018 08:32:15
 2. Trước khi cấu hình, vui lòng backup lại file config của EXIM (/etc/exim/exim.conf) đảm bảo có thể rollback nếu cấu hình sai.

Bước 1: Kết nối SSH đến VPS

Bước 2: Mở file cấu hình của exim

vi /etc/exim/exim.conf

Bước 3: tìm các dòng bên dưới và cấu hình theo hướng dẫn:

Cấu hình  ROUTERS CONFIGURATION

Tìm cụm từ: begin routers và thêm cấu hình sau vào bên dưới dòng begin routers:

 
vhost_smarthost_router:
driver = manualroute
domains = ! +local_domains
transport = vhost_smarthost_transport 
route_list = $domain ns6.vhost.vn::587 
no_more
 

Cấu hình TRANSPORTS CONFIGURATION

Tìm cụm từ: begin transports và thêm cấu hình sau vào bên dưới dòng begin transports:

 
vhost_smarthost_transport:
driver = smtp
port = 587
hosts_require_tls = SMARTHOST 
hosts_require_auth = *


Cấu hình AUTHENTICATION CONFIGURATION

Tìm cụm từ: begin authenticators và thêm cấu hình sau vào bên dưới dòng begin authenticators:

vhost_login:
driver = plaintext
public_name = LOGIN
client_send = : username : password

Bước 4: restart lại service exim

service exim restart 

Bước 5: kiểm tra exim đã relay qua vHost hay chưa bằng lệnh bên dưới.

 
 echo "Subject: test" | /usr/sbin/exim -v ongbavi@gmail.com

 Nếu quá trình kiểm tra hiển thi thông tin giống hình bên dưới là đã thành công. 

 

-

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.