Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn connect VPS Linux 1

Giới thiệu :

- Đối với hệ điều hành linux thì bạn muốn connect tới VPS của mình chủ yếu thông qua telnet hoặc ssh, đối với telnet thì không bảo mật nên thường ta sẽ dùng ssh thông qua port 22.

- Bạn có thể sử dụng một trong 2 phần mềm sau :

1. Putty

Download phần mềm : Link tải

2. Ssh secure shell

Download phần mềm : Link tải

 

Hướng dẫn :

- Sau khi đăng ký đăng ký dịch vụ tại vHost bạn sẽ được cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản quản trị. Bạn quan tâm đến các thông tin sau để login vào VPS của mình.

IP :  x.x.x.x

User: root

pass: x.x.x.x

- Sau khi có được các thông tin trên thì bạn connect tới VPS của mình bằng 1 trong 2 cách :

1. Putty

Bước 1: Mở putty và đăng nhập: lưu ý chọn port và chọn kiểu connect là "ssh" -> chọn open

Bước 2: Chọn "yes" để tiếp tục

Bước 3: Đăng nhập user và password . Lưu ý (User: là root)

Bước 4: Sau khi đăng nhập bạn có thể thao tác trên VPS của mình.

2.SSH secure shell (Có thêm nhiều tính năng mở rộng như ftp..)

Bước 1: mở ssh secure -> nhập user và IP -> chọn connect

Bước 2: Nhập password -> chọn OK

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công bạn có thể thao tác trên VPS của mình.

Chúc bạn thành công.

Nếu có thắc mắc nào bạn vui lòng liên hệ với bộ phận support để được hỗ trợ.

 • Hotline: 19006806 ext 2
 • Mail : support@vhost.vn
    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
   Viewed 161899 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin
   Viewed 3209 times since Sat, Sep 19, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows XP
   Viewed 8099 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn kiểm tra tốc độc mạng với Iperf
   Viewed 30503 times since Wed, Aug 24, 2016
   Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin
   Viewed 7873 times since Wed, Apr 18, 2018
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để build Ioncube và Zend Guard Loader
   Viewed 1562 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin
   Viewed 11993 times since Mon, Sep 19, 2016
   Hướng dẫn thêm disk trên Linux
   Viewed 2480 times since Wed, Dec 9, 2015
   Hướng dẫn cài đặt PPTP VPN linux-Centos
   Viewed 3527 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng password
   Viewed 1866 times since Thu, Nov 1, 2018