Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)

Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)

 


 
1 Kết nối SSH đến VPS thông qua public/private key

    Tham khảo hướng dẫn kết nối tại link: https://docs.vhost.vn/article.php?id=445

2 Chỉnh sửa tập tin SSH config

    2.1 Sau khi đã kết nối đến VPS, thực hiện lệnh sau để chuyển quyền sang root:

sudo su

    2.2 Sử dụng trình soạn thảo bất kỳ (vi, nano, ...) tìm đến tập tin ssh config tại đường dẫn: /etc/ssh/ssh_config, như ví dụ sau:

vi /etc/ssh/sshd_config

   2.3  Thay đổi giá trị giá trị PermitRootLogin thành "Yes" và giá trị PasswordAuthentication thành "Yes" như hình sau và lưu file lại:

   2.4 Sử dụng lệnh sau để thực hiện thay đổi password root:

passwd root

3 Khởi động lại dịch vụ SSH

service sshd restart

 

Chúc Quý Khách thực hiện thành công !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn Parked Domain trên DirectAdmin
   Viewed 2765 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt PPTP VPN linux-Centos
   Viewed 3625 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache
   Viewed 5895 times since Thu, Sep 1, 2016
   Hướng dẫn đọc hiểu lệnh TOP trên linux
   Viewed 4562 times since Tue, Jun 23, 2015
   Giới thiệu các tính năng của control panel Cloud VPS Gen 3
   Viewed 20307 times since Sun, Apr 15, 2018
   LiteMage giải pháp cache hoàn hảo cho Magento
   Viewed 1428 times since Tue, Aug 30, 2016
   Hướng dẫn tạo SOCKS 5 proxy via SSH bằng phần mềm Putty
   Viewed 51787 times since Wed, Jan 21, 2015
   Hướng dẫn lên lịch backup Cloud VPS G3 tự động
   Viewed 484 times since Mon, Jun 25, 2018
   Hướng dẫn quản trị Cloud VPS tại trang members.vhost.vn
   Viewed 2381 times since Tue, Jan 13, 2015
   Tăng hoặc giảm tài nguyên của VPS
   Viewed 1315 times since Mon, Feb 13, 2017