Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)

Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)

 


 
1 Kết nối SSH đến VPS thông qua public/private key

    Tham khảo hướng dẫn kết nối tại link: https://docs.vhost.vn/article.php?id=445

2 Chỉnh sửa tập tin SSH config

    2.1 Sau khi đã kết nối đến VPS, thực hiện lệnh sau để chuyển quyền sang root:

sudo su

    2.2 Sử dụng trình soạn thảo bất kỳ (vi, nano, ...) tìm đến tập tin ssh config tại đường dẫn: /etc/ssh/ssh_config, như ví dụ sau:

vi /etc/ssh/sshd_config

   2.3  Thay đổi giá trị giá trị PermitRootLogin thành "Yes" và giá trị PasswordAuthentication thành "Yes" như hình sau và lưu file lại:

   2.4 Sử dụng lệnh sau để thực hiện thay đổi password root:

passwd root

3 Khởi động lại dịch vụ SSH

service sshd restart

 

Chúc Quý Khách thực hiện thành công !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn tạo SOCKS 5 proxy via SSH bằng phần mềm Putty
   Viewed 49958 times since Wed, Jan 21, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Clamav trên CentOS 6.x
   Viewed 6388 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
   Viewed 161500 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin
   Viewed 11893 times since Mon, Sep 19, 2016
   Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên Windows
   Viewed 23275 times since Thu, Aug 11, 2016
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows XP
   Viewed 7907 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn thêm disk trên Linux
   Viewed 2428 times since Wed, Dec 9, 2015
   Hướng dẫn xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin
   Viewed 3142 times since Sat, Sep 19, 2015
   Hướng dẫn Active License Cpanel+CloudLinux
   Viewed 3264 times since Wed, Dec 31, 2014
   Hướng dẫn đổi domain của hosting user trên DirectAdmin.
   Viewed 2300 times since Sun, Aug 16, 2015