Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)

Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)

 


 
1 Kết nối SSH đến VPS thông qua public/private key

    Tham khảo hướng dẫn kết nối tại link: https://docs.vhost.vn/article.php?id=445

2 Chỉnh sửa tập tin SSH config

    2.1 Sau khi đã kết nối đến VPS, thực hiện lệnh sau để chuyển quyền sang root:

sudo su

    2.2 Sử dụng trình soạn thảo bất kỳ (vi, nano, ...) tìm đến tập tin ssh config tại đường dẫn: /etc/ssh/ssh_config, như ví dụ sau:

vi /etc/ssh/ssh_config

   2.3  Thay đổi giá trị giá trị PermitRootLogin thành "Yes" và giá trị PasswordAuthentication thành "Yes" như hình sau và lưu file lại:

   2.4 Sử dụng lệnh sau để thực hiện thay đổi password root:

passwd root

3 Khởi động lại dịch vụ SSH

service sshd restart

 

Chúc Quý Khách thực hiện thành công !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
   Viewed 149401 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn Enable Remote Destop
   Viewed 1658 times since Fri, Dec 26, 2014
   Thay thế webserver Apache bằng Nginx với Custombuild trên DirectAdmin
   Viewed 2696 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Proxy, Socks Proxy trên các trình duyệt thông dụng
   Viewed 29431 times since Thu, Jan 22, 2015
   LiteMage giải pháp cache hoàn hảo cho Magento
   Viewed 927 times since Tue, Aug 30, 2016
   Hướng dẫn thêm một private interface cho VPS
   Viewed 622 times since Tue, Oct 18, 2016
   Hướng dẫn cài đặt Kloxo-mr trên centos 6.x_x86_64
   Viewed 2491 times since Fri, Jan 23, 2015
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )
   Viewed 6391 times since Sun, Aug 16, 2015
   Cài đặt Red5 & Java trên CentOS
   Viewed 3199 times since Fri, Dec 25, 2015
   Hướng dẫn tạo snapshot dịch vụ Cloud VPS
   Viewed 435 times since Mon, Jun 25, 2018