Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)

Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)

 


 
1 Kết nối SSH đến VPS thông qua public/private key

    Tham khảo hướng dẫn kết nối tại link: https://docs.vhost.vn/article.php?id=445

2 Chỉnh sửa tập tin SSH config

    2.1 Sau khi đã kết nối đến VPS, thực hiện lệnh sau để chuyển quyền sang root:

sudo su

    2.2 Sử dụng trình soạn thảo bất kỳ (vi, nano, ...) tìm đến tập tin ssh config tại đường dẫn: /etc/ssh/ssh_config, như ví dụ sau:

vi /etc/ssh/ssh_config

   2.3  Thay đổi giá trị giá trị PermitRootLogin thành "Yes" và giá trị PasswordAuthentication thành "Yes" như hình sau và lưu file lại:

   2.4 Sử dụng lệnh sau để thực hiện thay đổi password root:

passwd root

3 Khởi động lại dịch vụ SSH

service sshd restart

 

Chúc Quý Khách thực hiện thành công !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn cài đặt VPN Server bằng SoftEther VPN Server Manager
   Viewed 90190 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn đọc hiểu lệnh TOP trên linux
   Viewed 3308 times since Tue, Jun 23, 2015
   Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin
   Viewed 5389 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
   Viewed 154805 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn tạo SOCKS proxy via SSH 5 với Bitvise SSH Client - Tunnelier Ins
   Viewed 12605 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn quản trị Cloud VPS tại trang members.vhost.vn
   Viewed 1859 times since Tue, Jan 13, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows XP
   Viewed 6138 times since Thu, Jan 22, 2015
   Cách kiểm tra tốc độ ổ cứng
   Viewed 3435 times since Thu, Jul 28, 2016
   Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên Directadmin
   Viewed 2941 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng password
   Viewed 847 times since Thu, Nov 1, 2018