Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)

Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)

 


 
1 Kết nối SSH đến VPS thông qua public/private key

    Tham khảo hướng dẫn kết nối tại link: https://docs.vhost.vn/article.php?id=445

2 Chỉnh sửa tập tin SSH config

    2.1 Sau khi đã kết nối đến VPS, thực hiện lệnh sau để chuyển quyền sang root:

sudo su

    2.2 Sử dụng trình soạn thảo bất kỳ (vi, nano, ...) tìm đến tập tin ssh config tại đường dẫn: /etc/ssh/ssh_config, như ví dụ sau:

vi /etc/ssh/ssh_config

   2.3  Thay đổi giá trị giá trị PermitRootLogin thành "Yes" và giá trị PasswordAuthentication thành "Yes" như hình sau và lưu file lại:

   2.4 Sử dụng lệnh sau để thực hiện thay đổi password root:

passwd root

3 Khởi động lại dịch vụ SSH

service sshd restart

 

Chúc Quý Khách thực hiện thành công !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn nâng cấp VPS
   Viewed 407 times since Tue, Jun 26, 2018
   Hướng dẫn Active License Cpanel+CloudLinux
   Viewed 2749 times since Wed, Dec 31, 2014
   Hướng dẫn connect VPS Linux
   Viewed 14828 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
   Viewed 152714 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn kết nối VPS Windows và sử dụng tính năng Local Resources trong Remote Desktop
   Viewed 37725 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn kiểm tra cơ bản hoạt động của VPS Linux
   Viewed 3586 times since Tue, Aug 11, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Clamav trên CentOS 6.x
   Viewed 5295 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 7
   Viewed 21311 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin
   Viewed 3897 times since Wed, Apr 18, 2018
   Tăng hoặc giảm tài nguyên của VPS tự động
   Viewed 460 times since Mon, Feb 13, 2017