Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)

Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)

 


 
1 Kết nối SSH đến VPS thông qua public/private key

    Tham khảo hướng dẫn kết nối tại link: https://docs.vhost.vn/article.php?id=445

2 Chỉnh sửa tập tin SSH config

    2.1 Sau khi đã kết nối đến VPS, thực hiện lệnh sau để chuyển quyền sang root:

sudo su

    2.2 Sử dụng trình soạn thảo bất kỳ (vi, nano, ...) tìm đến tập tin ssh config tại đường dẫn: /etc/ssh/ssh_config, như ví dụ sau:

vi /etc/ssh/sshd_config

   2.3  Thay đổi giá trị giá trị PermitRootLogin thành "Yes" và giá trị PasswordAuthentication thành "Yes" như hình sau và lưu file lại:

   2.4 Sử dụng lệnh sau để thực hiện thay đổi password root:

passwd root

3 Khởi động lại dịch vụ SSH

service sshd restart

 

Chúc Quý Khách thực hiện thành công !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn restore VPS
   Viewed 1396 times since Mon, Jun 25, 2018
   Hướng dẫn kiểm tra tốc độ Internet với Speedtest-cli
   Viewed 2671 times since Mon, Aug 29, 2016
   Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng password
   Viewed 1913 times since Thu, Nov 1, 2018
   Hướng dẫn cài đặt PureFTP server trên CentOS
   Viewed 9927 times since Tue, May 5, 2015
   Hướng dẫn tạo SOCKS 5 proxy via SSH bằng phần mềm Putty
   Viewed 51050 times since Wed, Jan 21, 2015
   Hướng dẫn repair MySQL database
   Viewed 2892 times since Tue, Jan 20, 2015
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để build Ioncube và Zend Guard Loader
   Viewed 1584 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn quản trị Cloud VPS tại trang members.vhost.vn
   Viewed 2333 times since Tue, Jan 13, 2015
   Hướng dẫn thêm disk trên Linux
   Viewed 2529 times since Wed, Dec 9, 2015