Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)

Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)

 


 
1 Kết nối SSH đến VPS thông qua public/private key

    Tham khảo hướng dẫn kết nối tại link: https://docs.vhost.vn/article.php?id=445

2 Chỉnh sửa tập tin SSH config

    2.1 Sau khi đã kết nối đến VPS, thực hiện lệnh sau để chuyển quyền sang root:

sudo su

    2.2 Sử dụng trình soạn thảo bất kỳ (vi, nano, ...) tìm đến tập tin ssh config tại đường dẫn: /etc/ssh/ssh_config, như ví dụ sau:

vi /etc/ssh/ssh_config

   2.3  Thay đổi giá trị giá trị PermitRootLogin thành "Yes" và giá trị PasswordAuthentication thành "Yes" như hình sau và lưu file lại:

   2.4 Sử dụng lệnh sau để thực hiện thay đổi password root:

passwd root

3 Khởi động lại dịch vụ SSH

service sshd restart

 

Chúc Quý Khách thực hiện thành công !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 7
   Viewed 17904 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Kloxo-mr trên centos 6.x_x86_64
   Viewed 2335 times since Fri, Jan 23, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Clamav trên CentOS 6.x
   Viewed 4793 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn tạo SOCKS proxy via SSH 5 với Bitvise SSH Client - Tunnelier Ins
   Viewed 11283 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin
   Viewed 2649 times since Wed, Apr 18, 2018
   Hướng dẫn restore VPS
   Viewed 222 times since Mon, Jun 25, 2018
   Hướng dẫn đổi port mặc định của DirectAdmin và SSH
   Viewed 6515 times since Fri, Apr 24, 2015
   Hướng dẫn quản trị Cloud VPS tại trang members.vhost.vn
   Viewed 1607 times since Tue, Jan 13, 2015
   Install R1soft Agent Backup cho Centos
   Viewed 1636 times since Mon, Aug 24, 2015
   Hướng dẫn Active License Cpanel+CloudLinux
   Viewed 2499 times since Wed, Dec 31, 2014