Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn khắc phục lỗi Apache: No space left on device

1. Giới thiệu

Bỗng dưng 1 ngày các website trên VPS hay Server không hoạt động trong khi VPS - Server vẫn hoạt động, vẫn có thể vẫn ssh vào hệ thống.

Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh: service httpd restart hoặc /etc/init.d/httpd restart thì không thể được và check log httpd bằng lệnh: tail -100 /var/log/httpd/error_log xuất hiện lỗi No space left on device: Couldn’t create accept lock

2. Thực hiện

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cách fix lỗi này để website có thể hoạt động trở lại

Step 1: Check error-log service httpd

 • tail -100 /var/log/httpd/error_log

Step 2: Thực hiện lệnh: ipcs -s

Step 3: Nếu xuất hiện như hình trên với nhiều record, thực hiện lệnh dưới đây để thao tác xóa:

 • for i in `ipcs -s | awk '/apache/ {print $2}'`; do (ipcrm -s $i); done

Step 4: Thêm 2 thông số sau để tăng semaphores hạn chế tình trạng này trong /etc/sysctl.conf

 • kernel.msgmni = 1024
 • kernel.sem = 250 256000 32 1024

Step 5: Tiếp tục chạy lệnh sau để lưu thay đổi:

 • sysctl -p

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc nào cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn Admin Backup/Transfer qua FTP
   Viewed 4263 times since Sun, Jan 4, 2015
   Hướng dẫn cài đặt PureFTP server trên CentOS
   Viewed 9861 times since Tue, May 5, 2015
   Hướng dẫn reset mật khẩu User Root VPS Linux tại trang members.vhost.vn
   Viewed 1717 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn sử dụng Console VPS trên trang members.vhost.vn
   Viewed 14783 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn đăng nhập bằng SSH KEY vào VPS Linux
   Viewed 3945 times since Thu, Nov 1, 2018
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows XP
   Viewed 8110 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin
   Viewed 7888 times since Wed, Apr 18, 2018
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )
   Viewed 7811 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache
   Viewed 5758 times since Thu, Sep 1, 2016