Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn nâng cấp kernel đối với hệ điều hành CentOS 6/7

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nâng cấp kernel của hệ điều hành CentOS 6/7 lên phiên bản ổn định nhất 3.18.6

Xin lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm trong việc nâng cấp lỗi hoặc VPS/Server hoạt động không ổn định, không hoạt động được sau khi nâng cấp. Vì vậy, quý khách vui lòng backup toàn bộ dữ liệu trước khi thực hiện để tránh rủi ro đáng tiếc.


Bước 1: kiểm tra phiên bản kernel đang hoạt động trên VPS/Server bằng lệnh:

uname -r

Bước 2: download và cài đặt phiên bản kernel 3.18.6

wget http://ftp.uni-hannover.de/elrepo/kernel/el6/x86_64/RPMS/kernel-ml-doc-3.18.6-1.el6.elrepo.noarch.rpm

rpm -Uvh kernel-ml-doc-3.18.6-1.el6.elrepo.noarch.rpm

 

Bước 3: chỉnh lại default boot trong /boot/grub/grub.conf

vi /boot/grub/grub.conf

đổi giá trị default thành default=0

Bước 4: khởi động lại VPS/Server và kiểm tra lại phiên bản kernel

uname -r
    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Install R1soft Agent Backup cho Centos
   Viewed 2109 times since Mon, Aug 24, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Wordpress trên DirectAdmin
   Viewed 4961 times since Sun, Jan 4, 2015
   Hướng dẫn Parked Domain trên DirectAdmin
   Viewed 2569 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn tạo backup trên directadmin _Phần 2
   Viewed 2106 times since Fri, Jan 2, 2015
   Hướng dẫn tạo SOCKS 5 proxy via SSH bằng phần mềm Putty
   Viewed 50634 times since Wed, Jan 21, 2015
   Hướng dẫn tạo và sử dụng SSH KEY
   Viewed 25703 times since Wed, Jan 23, 2019
   Kiểm tra tốc độ đọc ghi ổ cứng
   Viewed 15063 times since Fri, Jul 1, 2016
   LiteMage giải pháp cache hoàn hảo cho Magento
   Viewed 1364 times since Tue, Aug 30, 2016
   Thay thế webserver Apache bằng Nginx với Custombuild trên DirectAdmin
   Viewed 4455 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Kloxo-mr trên centos 6.x_x86_64
   Viewed 3400 times since Fri, Jan 23, 2015