Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn remove IP blacklist Directadmin

Khi truy cập sai quá 5 lần, IP WAN sẽ bị đưa vào blacklist của Directadmin, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn gỡ IP blacklist và add IP WAN của bạn vào whitelist để tình trạng này không còn xày ra nữa

Đầu tiên : các bạn vui lòng truy cập SSH thông qua puty với user root mà vHost gửi khi order hoàn tất VPS

Bước 1 : vi /usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist

xóa IP trong file này và save lại 

Bước 2 : vào http://ip.vhost.vn/ và copy IP WAN của bạn vào file sau và save lại

vi /usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist

Bước 3 : kiểm tra lại việc truy cập directadmin

 

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Thay thế webserver Apache bằng Nginx với Custombuild trên DirectAdmin
   Viewed 4455 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cấu hình thời gian hệ thống trên linux
   Viewed 7811 times since Thu, Apr 16, 2015
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để build Ioncube và Zend Guard Loader
   Viewed 1562 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt PureFTP server trên CentOS
   Viewed 9855 times since Tue, May 5, 2015
   Hướng dẫn tạo SSH Key
   Viewed 6329 times since Wed, Nov 7, 2018
   Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin dưới quyền user
   Viewed 2570 times since Sun, Jan 4, 2015
   Hướng dẫn reset mật khẩu User Root VPS Linux tại trang members.vhost.vn
   Viewed 1716 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng Dẫn Sử Dụng Console Trên VPS Cloud Gen 3.
   Viewed 739 times since Mon, Feb 26, 2018
   Hướng dẫn nâng cấp kernel đối với hệ điều hành CentOS 6/7
   Viewed 2893 times since Tue, Aug 30, 2016
   Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên Directadmin
   Viewed 3712 times since Sat, Apr 11, 2015