Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn repair MySQL database

Khi database bị crash table, để repair các database này, ta thực hiện các cách sau đây:

-Đối với database sử dụng engine InnoDB, thêm "innodb_force_recovery = 1" vào file my.cnf và restart dịch vụ mysql. Sau khi việc repair tự động hoàn tất, xóa "innodb_force_recovery = 1" trong file my.cnf và restart dịch vụ lại một lần nữa.

-Đối với database sử dụng engine MyISAM, ta sử dụng command bên dưới để repair:

mysqlcheck -u <username> -p -r <database_name>


Hoặc:

myisamchk -r -f <path_of_table>

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn đọc hiểu lệnh TOP trên linux
   Viewed 4403 times since Tue, Jun 23, 2015
   Hướng dẫn reset mật khẩu User Root VPS Linux tại trang members.vhost.vn
   Viewed 1717 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn remove IP blacklist Directadmin
   Viewed 4966 times since Wed, Aug 5, 2015
   Làm gì khi VPS bị spam Mail?
   Viewed 5353 times since Thu, Apr 23, 2015
   Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin
   Viewed 7888 times since Wed, Apr 18, 2018
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 7
   Viewed 38205 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
   Viewed 161924 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn thêm một private interface cho VPS
   Viewed 1057 times since Tue, Oct 18, 2016
   Hướng dẫn cài đặt Clamav trên CentOS 6.x
   Viewed 6497 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn tạo backup trên directadmin _Phần 2
   Viewed 2108 times since Fri, Jan 2, 2015