Home » Categories » VPS

Hướng Dẫn Sử Dụng Console Trên VPS Cloud Gen 3.

Bước 1. Bạn cần đăng nhập vào trang quản trị dịch vụhttps://members.vhost.vn/.

Sau đó chọn `` Danh sách dịch vụ`` trong mục  ``Dịch Vụ`` để truy cập vào trang chứa danh sách dịch vụ ( mũi tên số 1).

Tiếp theo chọn dịch vụ VPS Cloud Gen 3 mà bạn muốn tiến hành Console ( mũi tên số 2 ).

 

Bước 2. Tại trang quản lý, bạn chọn chức năng `` No VNC ``, lúc này một Popup chính là giao diện Console VPS sẽ xuất hiện. Ở trên giao diện này bạn có thể thao tác trực tiếp trên VPS.

 

 

- Giao diện Console với Linux.

 

 

 - Giao diện Console với Windows.

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin
   Viewed 11993 times since Mon, Sep 19, 2016
   Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin
   Viewed 6315 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng Dẫn Sử Dụng Two Factor Authentication
   Viewed 16972 times since Fri, Aug 25, 2017
   Hướng dẫn tạo backup trên directadmin _Phần 2
   Viewed 2106 times since Fri, Jan 2, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 8
   Viewed 9758 times since Wed, Jan 21, 2015
   Sự khác nhau giữa VPS SSD Caching và VPS SSD
   Viewed 2244 times since Sat, Apr 4, 2015
   Hướng dẫn nâng cấp kernel đối với hệ điều hành CentOS 6/7
   Viewed 2894 times since Tue, Aug 30, 2016
   Kiểm tra tốc độ đọc ghi ổ cứng
   Viewed 15064 times since Fri, Jul 1, 2016
   Cài đặt Red5 & Java trên CentOS
   Viewed 3897 times since Fri, Dec 25, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 7
   Viewed 38125 times since Thu, Jan 22, 2015