Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn sử dụng Console VPS trên trang members.vhost.vn

Để sử dụng chức năng Console cho phép thao tác trực tiếp VPS mà không cần thông qua các phần mềm remote, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

Bước 1:

Truy cập https://www.java.com/en/download/ để tiến hành download và cài đặt Java.Bước 2:

Vào Control Panel-> search "Java"

 

 

Bước 3: Chọn "Java (32-bit)"->chọn tab "General"->ở phần "Temporary Internet Files"->chọn "Settings..."Bước 4: bỏ chọn "Keep temporary files on my computers" -> chọn "OK"


Bước 5: Chọn tab Security à điền các địa chỉ sau vào phần edit site list... gồm các đia chỉ sau:

                + https://members.vhost.vn

                + http://members.vhost.vn

                + https://IP_của_vps_KH:4643

 

 

Bước 6: Chọn tab "Advanced" -> ở phần "Perform certificate revocation checks on" chọn "Do not check (not recommanded)"-> chọn "OK"

Bước 6: đăng nhập vào trang https://members.vhost.vn/ chọn danh "Danh sách các dịch vụ" rồi chọn "Xem thông tin chi tiết" đối với dịch vụ VPS

 

Bước 7: Tại trang quản lý VPS, chọn "Console"


Bước 8: một thông báo sẽ hiện lên, điền thông tin usernamer và password để có thể đăng nhập vào ConsoleNếu còn vấn đề gì khác cần hỗ trợ, quý khách vui lòng gửi email về support@vhost.vn

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên Windows
   Viewed 23594 times since Thu, Aug 11, 2016
   Hướng dẫn Active License Cpanel+CloudLinux
   Viewed 3323 times since Wed, Dec 31, 2014
   Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin
   Viewed 7888 times since Wed, Apr 18, 2018
   Hướng dẫn khắc phục lỗi Apache: No space left on device
   Viewed 6212 times since Fri, Mar 27, 2015
   Hướng dẫn quản trị Cloud VPS tại trang members.vhost.vn
   Viewed 2313 times since Tue, Jan 13, 2015
   Hướng dẫn kiểm tra cơ bản hoạt động của VPS Linux
   Viewed 5599 times since Tue, Aug 11, 2015
   Hướng dẫn tạo SOCKS 5 proxy via SSH bằng phần mềm Putty
   Viewed 50676 times since Wed, Jan 21, 2015
   Hướng dẫn đổi domain của hosting user trên DirectAdmin.
   Viewed 2341 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn connect VPS Linux
   Viewed 17826 times since Sat, Dec 27, 2014
   Tăng hoặc giảm tài nguyên của VPS tự động
   Viewed 707 times since Mon, Feb 13, 2017