Home » Categories » Internet Tips

Hướng dẫn sử dụng FileZilla Client

 

1. Download và cài đặt FileZilla

Để sử dụng giao thức FTP có nhiều cách và nhiều phần mềm hỗ trợ khác nhau.Trong bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn sử dụng FTP client FIleZilla để kết nối tới server.

Step 1: Trước tiên, cần download FileZilla tại đây.

Step 2: Cài đặt file cài đặt mới tải về, Chọn “I Agree”. Sau đó nhấn Next cho đến khi hoàn thành

Step 3: Click Finish và khởi động chương trình

 

 

2. Thiết lập cấu hình cơ bản FileZilla để kết nối FTP tới server

Sau khi cài đặt thành công, FileZilla sẽ có giao diện như sau:

* Trong trường hợp cần thực hiện kết nối FTP nhanh tới server, ta thực hiện chức năng Quickconnect

Các thông số cơ bản:

1. Host: Có thể điền IP của host - VPS - Server hoặc hostname

2: Username: Tài khoản FTP

3: Password: Mật khẩu FTP

4: Port: Port kết nối FTP (mặc định FTP là 21, SFTP là 22)

 

Nếu kết nối thành công, sẽ có thông báo "Status:Directory listing successful"

 

* Trong trường hợp muốn lưu trữ kết nối để thuận tiện cho quá trình sử dụng sau này, thực hiện như sau:

Step 1: Click File --> Site Manager để vào phần quản lý Account FTP (hoặc nhấn Ctrl + S)

Step 2: Để tạo kết nối mới (cho lần đầu tiên) ta click chọn New Site rồi đặt tên gợi nhớ cho dễ phân biệt, quản lý (nếu có nhiều tài khoản FTP). Ở đây vHost đặt tên là vHost.vn

Step 3: Thiết lập điền các thông số FTP kết nối tới server

Các thông số cơ bản như sau:

1: Host: Có thể điền IP của host - VPS - Server hoặc hostname

2: Port: Port kết nối FTP (mặc định FTP là 21, SFTP là 22)

3: Protocol: SFTP hoặc FTP

4: Encryption: Mã hóa theo plain FTP hoặc TLS

5: Logon Type: Chọn Account hoặc Ask for password

6: User: Tài khoản FTP

7: Password: Mật khẩu FTP

8: Account: Đặt 1 tên nào đó dễ nhớ

Note: Đối với FileZilla version mới, khi  Quickconnect sẽ không thể connect FTP thành công. Nguyên nhân là do mặc định FileZilla version mới được mã hóa theo TLS, để khắc phục trường hợp này, cần thay đổi mục Encryption thành "Only use plain FTP (insecure)" để có thể connect thành công với FileZilla.

Sau đó click chọn OK để lưu lại và thoát ra.Tiếp theo vào lại File --> Site Manager chọn kết nối vừa mới tạo rồi click Connect để kết nối với server

Nếu kết nối thành công, sẽ có thông báo "Status:Directory listing successful"

 

3. Hướng dẫn sử dụng FileZilla để chuyển dữ liệu

Sau khi kết nối FTP thành công tới server, FileZilla sẽ có 2 phần đại diện cho việc dữ liệu ở 2 nơi – máy tính (cửa sổ trái) và server (cửa sổ phải, trên internet).

Muốn đưa dữ liệu nào đó (file, folder) từ máy tính lên server, click phải chuột chọn vào dữ liệu đó trên máy tính rồi click chọn Upload (hoặc có thể sử dụng kéo thả chuột).

Đợi 1 thời gian (tùy dữ liệu nhiều hay ít mà thời gian này chậm hoặc nhanh) sẽ thấy dữ liệu mình muốn đưa lên đã ở trên server.

Tương tự để lấy dữ liệu trên server về máy tính (download) thì ta ta chọn các dữ liệu trên server, click chuột phải rồi chọn Download hoặc sử dụng kéo thả chuột

 

Mọi yêu cầu cần được hỗ trợ và giải đáp xin vui lòng liên hệ lại vHost

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn gỡ bỏ site ra khỏi blacklist của google
   Viewed 1977 times since Thu, May 5, 2016
   Hướng dẫn thêm và phân quyền cho email liên hệ trên trang members.vhost.vn
   Viewed 1369 times since Tue, Apr 7, 2015
   Cấu hình DNS ZOHO mail
   Viewed 2043 times since Thu, Jul 14, 2016
   Hướng dẫn lấy kết quả ping + tracert + IP wan
   Viewed 5138 times since Fri, Jan 30, 2015