Home » Categories » Hosting » Linux Hosting

Hướng dẫn sử dụng tính năng Select PHP Version trên cPanel hosting - Edit PHP Value

1. Mục đích

Với tính năng Select PHP Version trên cPanel của vHost, cho phép người dùng có thể thực hiện thay đổi version PHP tương ứng phù hợp với source code đã xây dựng cho website cũng như 1 số thư viện module cần thiết. Ngoài ra, với người dùng sử dụng dịch vụ shared hosting, không giống như sử dụng VPS hay Server, việc can thiệp vào file php.ini của hệ thống là không thể, tuy nhiên với Select PHP Version sẽ giải quyết được vấn đề này, đáp ứng cho người dùng có thể chỉnh sửa 1 vài thông số cần thiết cơ bản để khắc phục 1 số lỗi trong quá trình debug.

2. Thực hiện

Step 1: Trước tiên cần login vào cPanel hosting với thông tin mà vHost đã cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ thành công và được gửi tới email qua link:https://YourIPHosting:2083 hoặc https://YouDomain:2083 (nếu main domain đã được trỏ về IP hosting)

Step 2: Click “Select PHP Version” trong tab Software and Services

 

Step 3: Select version PHP phù hợp sau đó click Set as current --> Save

 

Đến đây, ta đã thực hiện hoàn tất việc thay đổi version PHP phù hợp

Tiếp theo thực hiện các step sau để thiết lập 1 vài thông số cơ bản phù hợp cho phép trên cPanel hosting.

Step 4: Click “Switch To PHP Settings”

 

Cửa sổ PHP settings sẽ xuất hiện:

Step 5: Click vào 1 thống số và thực hiện thay đổi giá trị của thông số đó --> clickApply

 

Step 6: Click “Save” để lưu lại thay đổi.

Để kiểm tra, có thể tạo 1 file có name info.php với nội dung:

<?php

phpinfo();

?>

Sau đó truy cập file vừa tạo để kiểm tra phiên bản PHP và các thông số mới thiết lập.

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc nào cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn sử dụng SMTP để gửi mail trong Wordpress
   Viewed 2001 times since Sat, Jan 3, 2015
   Hướng dẫn sử dụng SMTP để gửi mail trong Joomla
   Viewed 880 times since Sat, Jan 3, 2015
   Hướng dẫn đổi mật khẩu hosting tại trang members.vhost.vn
   Viewed 754 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn unblock IP wan - Share Hosting
   Viewed 881 times since Sun, Jul 12, 2015
   Hướng dẫn sử dụng cPanel
   Viewed 5549 times since Sat, Jan 3, 2015
   Hướng dẫn đổi mật khẩu tại trang members.vhost.vn
   Viewed 619 times since Mon, Jul 27, 2015
   Làm gì khi IP bị blacklist
   Viewed 20914 times since Wed, Apr 15, 2015
   Hướng dẫn sử dụng SMTP để gửi mail trong Xenforo
   Viewed 1105 times since Sat, Jan 3, 2015
   Thông báo 508 Resource Limit Is Reached và cách kiểm tra xử lý
   Viewed 2019 times since Sun, Apr 24, 2016
   Hướng dẫn cài đặt Wordpress trên Cpanel
   Viewed 2086 times since Sun, Jan 4, 2015