Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn tăng tốc Magento sử dụng LiteSpeed Cache

Hướng dẫn tăng tốc Magento sử dụng LiteSpeed Cache

LiteMage Cache là phần bổ sung bộ nhớ cache của trang web liên kết với LiteMage Web Server cho Magento sử dụng phiên bản cải tiến của LiteSpeed Cache để cung cấp bộ nhớ đệm tuyệt vời hơn bằng cách sử dụng ESI thực hiện cụ thể cho các trang Magento.

Kiểm tra các yêu cầu khi cài đặtLiteMage Cache trên Magento:

Bước 1: Bật LiteMage Module bằng cách thêm đoạn sau vào file .htaccess:

<IfModule Litespeed> 
 LiteMage on 
 </IfModule>

- Lưu ý: Nếu người dùng sử dụng phiên bản cũ hơn LiteMage 1.3.0, thì cần thêm như sau:

<IfModule Litespeed> 
 LiteMage safe 
 </IfModule>

Bước 2: Kiểm tra các cấu hình trong Virtual Host và đảm bảo các thiết lập sau:

<Directory /path/to/your/magento_store_installation>
 AllowOverride All
</Directory>

- Lưu ý: Nếu thiết lập AllowOverride None thì file .htaccess sẽ không hoạt động nên LiteMage Cache cũng không chạy được.

 

Cài đặt LiteMage Cache trên Magento:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị Magento.

Bước 2: Tại menu bên trái, trong mục General > chọn System > Configuration > Web > Dưới Session Validation Settings đặt Use SID đặt thành No.

- Lưu ý: Trong System > Tools > Compilation đang là Enabled thì cần Disable đi.

Bước 3: Truy cập vào System > Magento Connect > Magento Connect Manager. (Cần nhập lại mật khẩu đăng nhập).

Bước 4: Tải LiteMage Extension trong Magento Connect (Cần phải có account Magento Connect).

Bước 5: Truy cập vào trang Magento Connect LiteMage Cache > đăng nhập > click chọn Install Now.

Bước 6: Đọccheck vào Extension License Agreement > click Get Extension Keycopy lại Key đó.

Bước 7: Trở lại trang quản trị Magento > Vào Install New Extension > và paste Key đã copy vào.

Bước 8: Click Install > sau đó click Proceed.

- Lưu ý: Trong quá trình cài đặt nếu gặp lỗi Exception during cache and session cleaning, cần xóa file maintenance.flag trong thư mục root của của trang quản trị Magento.

Bước 9: Để cấu hình truy cập vào System > Configuration trong menu bên trái phía dưới Litemage Cache, chọn LiteMage Configuration.

 

Cấu hình LiteMage Cache trên Magento:

Bước 1: Truy cập vào System > Configuration.

Bước 2: Dưới General Settings, mục Enable LiteMage Cache chọn Yes.

 

Kiểm tra kết quả:

- Mở trình duyệt, nhấn F12 (hoặc right click chọn Inspect), chọn tab Network.

- Sau đó truy cập trang trên tab đã mở F12.

- Trong phần Response Header nếu thấy có dòngX-LiteSpeed-Cache: hit,litemage là đã cấu hình thành công.

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Admin_IP Management
   Viewed 315 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_System Backup
   Viewed 296 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_Custom HTTPD Configurations
   Viewed 455 times since Wed, Apr 19, 2017
   Hướng dẫn tăng tốc XenForo sử dụng LiteSpeed Cache
   Viewed 595 times since Fri, Jul 14, 2017
   Admin_Service Monitor
   Viewed 300 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_PHP Configuration
   Viewed 2891 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_Brute Force Monitor
   Viewed 392 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_Complete Usage Statistics
   Viewed 316 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_Create Reseller
   Viewed 316 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_Log Viewer
   Viewed 1124 times since Wed, Apr 19, 2017