Hướng dẫn tạo Cloud VPS
Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn tạo Cloud VPS

Kính chào Quý khách,

Mục đích của bài viết

vHost sẽ hướng dẫn quý khách tạo VPS trên hệ thống Cloud VPS của vHost. Hiện tại vHost hỗ trợ 2 cụm cloud bao gồm tại Việt Nam và Singapore.

Bước 1: Để tạo VPS quý khách vui lòng truy cập theo thông tin đã gửi đến địa chỉ email của quý khách sau khi đăng ký dịch vụ hoàn tất. Đây là màn hình giao diện sau khi đăng nhập.

Cloud dashboard

 

Bước 2: chọn Add New Virtual Server, datacenter VPS cần tạo bao gồm: Quốc gia và Thành phố và nhấn Next.

cloud create vm

cloud location

 

Bước 3: chọn hệ điều hành cho VPS của mình. Quý khách vui lòng chọn đúng hệ thống templates tương ứng với quốc gia mà VPS đã chọn ở bước 2. Nếu quý khách chọn:

 • Datacenter Việt Nam vui lòng chọn vHost Việt Nam
 • Datacenter Singapore vui lòng chọn vHost Singapore

 

Bước 4: cung cấp các thông tin yêu cầu bao gồm: Label, Hostname và mật khẩu cho VPS của mình.

 

Bước 5: chọn cấu hình VPS mình muốn tạo và nhấn Next

 

Bước 6: Enable Automatic Backup và click Create Virtual Server

Lưu ý về tính năng backup của Cloud VPS

Mặc định hệ thống VPS sẽ được backup hàng tuần. Tuy nhiên nếu quý khách xóa VPS thì toàn bộ backup đi theo VPS sẽ bị xóa theo.

 

Bước 7: VPS sau khi tạo xong sẽ có trạng thái là Building, quý khách vui lòng chờ trong vòng từ 1 đến 5 phút để VPS tiến hành khởi tạo. Quý khách có thể theo dõi quá trình tạo tại mục Logs để biết VPS mình đang tạo tới đâu rồi hoặc có sự cố gì hay không.

 VPS đang tiến hành tạo

 

VPS đã tạo hoàn tất 

 

Trạng thái VPS đang hoạt động (On)

 

Trong quá trình tạo nếu có bất kì thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng 24/7 tại đây.

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để build Ioncube và Zend Guard Loader
   Viewed 871 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn tạo Database trên DirectAdmin
   Viewed 934 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin
   Viewed 4133 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn connect VPS Linux
   Viewed 7871 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin
   Viewed 6796 times since Mon, Sep 19, 2016
   Hướng dẫn kết nối VPS Windows và sử dụng tính năng Local Resources trong Remote Desktop
   Viewed 33632 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn connect VPS Linux 1
   Viewed 2332 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin
   Viewed 1357 times since Sat, Sep 19, 2015
   Thay thế webserver Apache bằng Nginx với Custombuild trên DirectAdmin
   Viewed 1996 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn Parked Domain trên DirectAdmin
   Viewed 1110 times since Sun, Aug 16, 2015