Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn tạo Database trên DirectAdmin

 

 

Bước 1: Truy cập DirectAdmin với tài khoản User thuộc mức User Level

Bước 2: Chọn MySQL Management

 

Bước 4: Chọn Create new Database

Bước 5: Nhập tên Database, tên User quản lý Database và Password của User vừa nhập.

 

Bước 6: Sử dụng thông tin Username và Password vừa tạo truy cập phpMyAdmin để import Database tương ứng với User đó.

 

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin
   Viewed 3210 times since Sat, Sep 19, 2015
   Hướng dẫn sử dụng Console VPS trên trang members.vhost.vn
   Viewed 14775 times since Fri, Dec 26, 2014
   Cách kiểm tra tốc độ ổ cứng
   Viewed 4317 times since Thu, Jul 28, 2016
   Hướng dẫn tạo SOCKS proxy via SSH 5 với Bitvise SSH Client - Tunnelier Ins
   Viewed 14946 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn đọc hiểu lệnh TOP trên linux
   Viewed 4397 times since Tue, Jun 23, 2015
   Hướng dẫn Admin Backup/Transfer qua FTP
   Viewed 4258 times since Sun, Jan 4, 2015
   Hướng dẫn disable ipv6 trên CentOS
   Viewed 1840 times since Wed, Jan 28, 2015
   Hướng dẫn Active License Cpanel+CloudLinux
   Viewed 3318 times since Wed, Dec 31, 2014
   Hướng dẫn cấu hình thời gian hệ thống trên linux
   Viewed 7811 times since Thu, Apr 16, 2015
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )
   Viewed 7805 times since Sun, Aug 16, 2015