Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin

Trong bài viết vHost sẽ hướng dẫn quý khách tạo một User tương ứng với một domain trên DirectAdmin


Bước 1: Tại màn hình đăng nhập DirectAdmin dưới quyền admin chọn Reseller Level

 

Bước 2: Tạo Package chọn User, chọn Manage User Packages

 

Bước 3: Chọn Add Package, và điều chỉnh các thông số mong muốn đối với 1 package như trong hình.

+ Nếu đã có package có thể bỏ qua bước này.

+ Một package có thể sử dụng cho nhiều User khác nhau.

Bước 4: Tạo User khi đã có một Package cho User:

Mỗi domain chỉ được gán cho một User duy nhất, nếu không tạo sẽ báo lỗi.

 

Bước 5: Kiểm tra lại User đã được tạo ra hay chưa.


Sau khi đã tạo một user quý khách có thể cài đặt và upload source code lên host, quý khách có thể tham khảo bài viết cài đặt WordPress lên hosting dưới quyền User tại đây.

 

Mọi yêu cầu cần được hỗ trợ và giải đáp xin vui lòng liên hệ lại vHost

 

Email: support@vhost.vn

 

Hotline: 19006806

 

Website: http://vhost.vn/

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )
   Viewed 7805 times since Sun, Aug 16, 2015
   Làm gì khi VPS bị spam Mail?
   Viewed 5348 times since Thu, Apr 23, 2015
   Hướng dẫn enable/disable dịch vụ trên DirectAdmin
   Viewed 2706 times since Tue, May 5, 2015
   Hướng dẫn nâng cấp kernel đối với hệ điều hành CentOS 6/7
   Viewed 2894 times since Tue, Aug 30, 2016
   Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Proxy, Socks Proxy trên các trình duyệt thông dụng
   Viewed 45315 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows XP
   Viewed 8099 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn đọc hiểu lệnh TOP trên linux
   Viewed 4397 times since Tue, Jun 23, 2015
   Hướng dẫn connect VPS Linux
   Viewed 17809 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn Active License Cpanel+CloudLinux
   Viewed 3318 times since Wed, Dec 31, 2014
   Hướng dẫn reset mật khẩu User Root VPS Linux tại trang members.vhost.vn
   Viewed 1716 times since Sun, Aug 16, 2015