Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn tạo SSH Key


Hướng dẫn tạo SSH KEY

SSH Key là một trong những phương thức đăng nhập an toàn, nó được được dùng thay thế cho mật khẩu để hạn chế các vấn đề về bảo mật có thể gây mất quyền kiểm soát VPS/Server.

Đối với việc sử dụng mật khẩu Quý khách có thể gặp những nguy cơ:

 • Mất kiểm soat VPS vì lộ mật khẩu
 • Kẻ xấu sẽ sử dụng Brute Force Attack để dò mật khẩu.

Làm sao để tạo SSH Key?

Quý khách vui lòng theo dõi các bài viết hướng dẫn bên dưới phù hợp với hệ điều hành mình đang sử dụng:

Tạo SSH KEY cho Windows:

 
Thông tin lưu ý

Để tạo SSH Key đối với hệ điều hành windows, quy khách cần chuẩn bị PuTTY-Gen và có thể download tại đây.

 
Lưu ý

Đối với private key phải lưu trữ cẩn thận, trong trường hợp mất private key thì sẽ không thể truy cập SSH đến server (trong trường hợp tắt tính năng đăng nhập SSH bằng password).

 1. Mở phần mềm PuTTY-Gen 
 2. Trong Type of key to generate chọn RSA
 3. bấm nút Generate
 4. Trong lúc tạo Key Quý khách có thể rê chuột vòng vòng trong ô key cho đến khi Key được tạo xong.
 5. Nhập keypharse (được hỏi khi đăng nhập vào VPS) hoặc có thể để trống (chúng tôi không khuyến khích điều này).
 6. Lưu Public key và Private key vào nơi an toàn để tiện sử dụng 
 7. Click chuột phải vào Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file chọn Select All
 8. Click chuột phải một lần nữa sau đó chọn copy và lưu vào file txt hoặc lưu vào nơi an toàn

Tạo SSH Key cho MAC

Mở terminal lên và gõ lệnh:

ssh-keygen -t rsa

Sau đó nhập đường dẫn để lưu SSH key. Nếu Quý khách để trống, mặc định hệ thống sẽ lưu vào /Users/<username>/.ssh/

Tiếp theo Quý khách đặt keypharse hoặc có thể bỏ trống nếu không muốn đặt.

Sau khi tạo xong, terminal sẽ xuất hiện giống hình bên dưới.

 Nếu Quý khách cần giúp đỡ trong việc kích hoạt dịch vụ, vui lòng gửi ticket cho chúng tôi tại đây.

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin
   Viewed 5085 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows XP
   Viewed 5770 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn cài đặt PureFTP server trên CentOS
   Viewed 8241 times since Tue, May 5, 2015
   Hướng dẫn upload dữ liệu và import database trên DirectAdmin
   Viewed 9196 times since Sun, Jan 4, 2015
   Hướng dẫn tạo SOCKS 5 proxy via SSH bằng phần mềm Putty
   Viewed 43615 times since Wed, Jan 21, 2015
   Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên Directadmin
   Viewed 2702 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Wordpress trên DirectAdmin
   Viewed 4293 times since Sun, Jan 4, 2015
   Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin dưới quyền user
   Viewed 1949 times since Sun, Jan 4, 2015
   Hướng dẫn xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin
   Viewed 2129 times since Sat, Sep 19, 2015
   Hướng dẫn cấu hình thời gian hệ thống trên linux
   Viewed 4144 times since Thu, Apr 16, 2015