Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn thêm một private interface cho VPS

Bước 1: Thêm một Network Interfaces cho VPS

Bước 2: Chọn Add New Network Interface

Bước 3: Điền thông tin Label, Physical Network, Port Speed như ảnh

Bước 4: Thêm IP Address cho Network Interface vừa tạo

Bước 5: Chọn Allocate New IP Address Assignment


Bước 6: Chọn IP Local gán cho VPS

 

 

Bước 7: Thực hiện rebuild lại network để VPS nhận IP Local.

Lưu ý: Quá trình rebuild network cần phải shutdown VPS.

 

Mọi yêu cầu cần được hỗ trợ và giải đáp xin vui lòng liên hệ lại vHost

Email: [email protected]

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn repair MySQL database
   Viewed 2862 times since Tue, Jan 20, 2015
   Hướng dẫn connect VPS Linux
   Viewed 17827 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn Enable Remote Destop
   Viewed 2259 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn cài đặt Kloxo-mr trên centos 6.x_x86_64
   Viewed 3405 times since Fri, Jan 23, 2015
   Hướng dẫn đọc hiểu lệnh TOP trên linux
   Viewed 4403 times since Tue, Jun 23, 2015
   Hướng dẫn Addon một domain cho User trên DirectAdmin
   Viewed 1299 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin
   Viewed 3214 times since Sat, Sep 19, 2015
   Hướng dẫn thêm disk trên Linux
   Viewed 2484 times since Wed, Dec 9, 2015
   Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.
   Viewed 161924 times since Sat, Dec 27, 2014