Home » Categories » Multiple Categories

Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )

Bước 1: Truy cập SSH vào VPS với tài khoản root sử dụng phần mềm Putty

http://docs.vhost.vn/article.php?id=11

Bước 2: Tại màn hình Putty, nhập lệnh screen như trong hình

+ Lệnh screen cho phép thao tác trên nhiều ứng dụng khác nhau với mỗi cửa sổ riêng biệt, và hữu ích trong việc giữ session không bị mất khi kết nối mạng bị đứt. Khi mất kêt nối tới VPS do mạng gặp sự cố thì bạn không phải lo tới việc thao tác hiện tại trên VPS bị mất, nếu trước đó bạn đã thao tác trong màn hình screen, chỉ cần SSH lại tới VPS và sử dụng lệnh screen -r để trở lại màn hình thao tác.

Bước 3: Sử dụng hai câu lệnh sau để mở file option.conf

cd /usr/local/directadmin/custombuild 

vi options.conf

Bước 4: Nhần phím i để sửa giá trị tại dòng php1_release=5.5 ( Buid lại PHP với Version 5.5, giá trị có thể điền là 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )

 

Bước 5: Save lại nội dung thay đổi bằng cách nhấn lần lượt ESC -> :wq

Bước 6: Chạy lệnh ./build php n để tiến hành build lại PHP

Bước 7: Quá trình build sẽ diễn ra, để tránh việc mất kết nối làm quá trình build bị lỗi, bạn nên nhấn Ctrl + A +D để thoát khỏi session hiện tại.

Bước 8: Để theo dõi quá trình hoàn tất  hay chưa, bạn có thể nhập lệnh screen -r, ngay lập tức màn hình sẽ quay trở lại session làm việc lúc nãy.

Bước 9: Nếu nhận được kết quả trả về như trong hình là bạn đã build thành công, ở đây là PHP 5.5, bạn có thể kiểm tra phiên bản PHP bằng cách nhập lệnh php -v

 

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin
   Viewed 3214 times since Sat, Sep 19, 2015
   Hướng dẫn thay đổi Email Massage System DirectAdmin
   Viewed 1338 times since Sun, Jan 4, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên Windows
   Viewed 23594 times since Thu, Aug 11, 2016
   Hướng dẫn cài đặt PureFTP server trên CentOS
   Viewed 9861 times since Tue, May 5, 2015
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin
   Viewed 11995 times since Mon, Sep 19, 2016
   Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin
   Viewed 12698 times since Sun, Jan 4, 2015
   Hướng dẫn khắc phục lỗi Apache: No space left on device
   Viewed 6212 times since Fri, Mar 27, 2015
   Cài đặt Red5 & Java trên CentOS
   Viewed 3900 times since Fri, Dec 25, 2015
   Hướng dẫn đăng nhập bằng SSH KEY vào VPS Linux
   Viewed 3945 times since Thu, Nov 1, 2018
   Hướng dẫn cài đặt VPN Server bằng SoftEther VPN Server Manager
   Viewed 116205 times since Thu, Jan 22, 2015