Home » Categories » Cloud VPS

Tăng hoặc giảm tài nguyên của VPS

Với việc sử dụng dịch vụ Cloud VPS tại vHost Quý khách có thể dễ dàng tăng hoặc giảm tài nguyên CPU, RAM và tăng dung lượng hard disk.

Một số VPS có thể thay đổi tài nguyên CPU và RAM mà không cần reboot VPS ("resize without reboot"), còn một số thì cần reboot VPS. Các điều kiện để 1 VPS không bị reboot khi thay đổi tài nguyên:

1/ VPS không phải là windows.

2/ Mẫu hệ điều hành phải hỗ trợ tính năng "resize without reboot". Để kiểm tra điều kiện này thì Quý khách có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của vHost.

3/ Công nghệ ảo hóa -> công nghệ ảo hóa hiện tại của vHost đã hỗ trợ.

Lưu ý: với tài nguyên là ổ cứng thì Quý khách chỉ có thể tăng mà không được giảm, và phải reboot VPS thì mới có tác dụng.

 

Hướng dẫn kiểm tra mẫu hệ điều hành để biết có hỗ trợ tính năng "resize without reboot" hay không, phần này kỹ thuật của vHost sẽ kiểm tra cho Quý khách.

Bước 1: lấy thông tin chi tiết của mẫu hệ điều hành theo cú pháp sau: http://<domain cloud>/templates/template_id.xml 

Bước 2: Tìm đến các từ khóa <resize_without_reboot_policy>, ví dụ như bên dưới:

<resize_without_reboot_policy>
    <kvm>
        <centos5 type="integer">12</centos5>
        <centos6 type="integer">15</centos6>
    </kvm>
</resize_without_reboot_policy>

Biểu diễn các số thập phân (Decimal) 12 và 15 sang số nhị phân (Binary) theo bảng sau:

Các bit nhị phân được tính từ phải qua trái, nếu là 1 thì có tính năng "resize without reboot" và nếu là 0 thì không có.

- Bit thứ nhất định nghĩa có thể tăng CPU.

- Bit thứ 2 định nghĩa có thể giảm CPU.

- Bit thứ 3 định nghĩa có thể tăng RAM.

- Bit thứ 4 định nghĩa có thể giảm RAM.

Bước 3: Phân tích ví dụ sau:

<resize_without_reboot_policy>
    <kvm>
        <centos5 type="integer">11</centos5>
        <centos6 type="integer">14</centos6>
    </kvm>
</resize_without_reboot_policy>

1/ Hệ điều hành của Hypervisor node là centos5 có giá trị thập phân là 11 tương ứng với giá trị nhị phân là 1011 thì:

- Bit thứ nhất là 1: có thể tăng CPU không cần reboot.

- Bit thứ hai là 1: có thể giảm CPU không cần reboot.

- Bit thứ ba là 0: cần reboot khi tăng RAM.

- Bit thứ tư là 1: có thể giảm RAM không cần reboot.

 

2/ Hệ điều hành của Hypervisor node là centos6 có giá trị thập phân là 14 tương ứng với giá trị nhị phân là 1110 thì:

- Bit thứ nhất là 0: cần reboot khi tăng CPU.

- Bit thứ hai là 1: có thể giảm CPU không cần reboot.

- Bit thứ ba là 1: có thể tăng RAM không cần reboot.

- Bit thứ tư là 1: có thể giảm RAM không cần reboot.

 

Note: Hiện tai vHost đang sử dụng công nghệ KVM để ảo hóa máy chủ nên phải reboot khi tăng RAM, nhưng có trường hợp ngoại lệ khi bạn giảm RAM xuống sau đó tăng lên lại:

- Nếu giá trị RAM sau khi tăng nhỏ hơn hoặc bằng giá trị ban đầu thì không cần phải reboot.

- Nếu giá trị RAM sau khi tăng lớn hơn giá trị ban đầu thì phải reboot, sau khi reboot thì giá trị ban đầu sẽ bằng với giá trị sau khi tăng.

 

Quý khách có thể tham khảo thêm tài liệu của hãng:

- Bài viết chỉnh sửa VPS: https://docs.onapp.com/display/50AG/Edit+Virtual+Server 

- Bài viết kiểm tra mẫu hệ điều hành: https://docs.onapp.com/display/MISC/Hot+resize 

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   LiteMage giải pháp cache hoàn hảo cho Magento
   Viewed 1368 times since Tue, Aug 30, 2016
   Làm gì khi VPS bị spam Mail?
   Viewed 5352 times since Thu, Apr 23, 2015
   Hướng dẫn sử dụng Console VPS trên trang members.vhost.vn
   Viewed 14783 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin
   Viewed 6320 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn kiểm tra tốc độ Internet với Speedtest-cli
   Viewed 2634 times since Mon, Aug 29, 2016
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows XP
   Viewed 8110 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn đổi port mặc định của DirectAdmin và SSH
   Viewed 8473 times since Fri, Apr 24, 2015
   Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên Directadmin
   Viewed 3718 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn tạo SOCKS proxy via SSH 5 với Bitvise SSH Client - Tunnelier Ins
   Viewed 14955 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin
   Viewed 3214 times since Sat, Sep 19, 2015