Home » Categories » Cloud VPS

Tăng hoặc giảm tài nguyên của VPS tự động

Tính năng autoscaling cho phép Quý khách có thể tăng giảm tài nguyên RAM và CPU 1 cách tự động, tăng/giảm tài nguyên dựa vào nguyên tắc Quý khách tự đặt ra. Ví dụ Quý khách có thể tăng thêm 1000MB RAM cho VPS nếu RAM của VPS nếu RAM đã sử dụng trên 90%, nhưng không thêm quá 5000MB trong vòng 24 giờ.

Tuy nhiên quá trình tăng giảm tự động có thể cần phải reboot VPS, Quý khác tham khảo bài viết "Tăng hoặc giảm tài nguyên của VPS" tại đây.

Nếu cần sử dụng tính năng này Quý khách vui lòng liên bộ phận chăm sóc khách hàng của vHost để được tư vấn và cài đặt.

 

Ngoài ra Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết từ hãng: https://docs.onapp.com/display/50AG/Autoscale+Virtual+Server 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn connect VPS Linux 1
   Viewed 4217 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows XP
   Viewed 8110 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn đổi domain của hosting user trên DirectAdmin.
   Viewed 2341 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn Addon một domain cho User trên DirectAdmin
   Viewed 1299 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Clamav trên CentOS 6.x
   Viewed 6497 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn Parked Domain trên DirectAdmin
   Viewed 2574 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache
   Viewed 5758 times since Thu, Sep 1, 2016
   Hướng dẫn thay đổi port Remote Desktop
   Viewed 34370 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn cài đặt Kloxo-mr trên centos 6.x_x86_64
   Viewed 3405 times since Fri, Jan 23, 2015
   Hướng dẫn đổi port mặc định của DirectAdmin và SSH
   Viewed 8473 times since Fri, Apr 24, 2015