Home » Categories » Hosting » cPanel

Thống kê website

Để truy cập công cụ thống kê tài nguyên đã sử dụng từ Hosting Quý khách vui lòng truy cập cPanel và chọn các chỉ số để theo dõi như hình sau:

Trong đó:

 • Visitors: thống kê các lượt truy cập của các website
 • Errors: các log báo lỗi của các website
 • Bandwidth: thống kê băng thông truy cập của các website theo ngày/tuần/tháng/năm của các website trên tài khoản hosting của Quý khách
 • Raw access: thống kê dưới dạng plain text để Quý khách có thể download về và sử dụng các công cụ parse log riêng của Quý khách
 • Awstats: thống kê các lượt truy cập, link nào được truy cập nhiều nhất, địa chỉ IP nào truy cập nhiều nhất, quốc gia nào truy cập nhiều nhất, hệ điều hành, user, thống kê truy cập theo giờ/ngày/tháng/năm...
 • Analog stats: tương tự như awstats
 • Webalizer: tương tự như awstats
 • Webalizer FTP: thống kê việc truy cập của FTP
 • CPU and Concurrent Connection Usage: thống kê CPU và các kết nối đồng thời trên hosting của Quý khách
    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn tăng tốc Joomla sử dụng LiteSpeed Cache
   Viewed 258 times since Fri, Jul 14, 2017
   Hướng dẫn tăng tốc XenForo sử dụng LiteSpeed Cache
   Viewed 412 times since Fri, Jul 14, 2017
   Hướng dẫn Cập nhật DNS cho Email tại vHost
   Viewed 521 times since Thu, Jul 13, 2017
   Hướng dẫn tăng tốc Drupal sử dụng LiteSpeed Cache
   Viewed 242 times since Fri, Jul 14, 2017
   Hướng dẫn Cập nhật DNS - Áp dụng cho dịch vụ Linux Hosting
   Viewed 641 times since Sun, Mar 25, 2018
   Hướng dẫn tăng tốc Magento sử dụng LiteSpeed Cache
   Viewed 344 times since Fri, Jul 21, 2017
   Hướng dẫn Cập nhật DNS - Áp dụng cho dịch vụ Business Hosting
   Viewed 162 times since Sun, Mar 25, 2018
   Hướng dẫn generate record DKIM trên cPanel
   Viewed 462 times since Thu, Jul 13, 2017
   Hướng dẫn tăng tốc Wordpress sử dụng Plugin LiteSpeed Cache
   Viewed 720 times since Wed, Jul 5, 2017
   Hướng dẫn quét Mã độc trên Hosting sử dụng cPanel
   Viewed 792 times since Fri, Mar 10, 2017