Home » Categories » Multiple Categories

Thay thế webserver Apache bằng Nginx với Custombuild trên DirectAdmin

Bước 1: Truy cập SSH vào VPS với tài khoản root sử dụng phần mềm Putty

http://docs.vhost.vn/article.php?id=11

Bước 2: Tại màn hình Putty, nhập lệnh screen như trong hình

+ Lệnh screen cho phép thao tác trên nhiều ứng dụng khác nhau với mỗi cửa sổ riêng biệt, và hữu ích trong việc giữ session không bị mất khi kết nối mạng bị đứt. Khi mất kêt nối tới VPS do mạng gặp sự cố thì bạn không phải lo tới việc thao tác hiện tại trên VPS bị mất, nếu trước đó bạn đã thao tác trong màn hình screen, chỉ cần SSH lại tới VPS và sử dụng lệnh screen -r để trở lại màn hình thao tác.

Bước 3: Sử dụng hai câu lệnh sau để mở file option.conf

cd /usr/local/directadmin/custombuild 

vi option.conf

 

Bước 4: Nhấn phím i để sửa giá trị hai giá trị sau:

php1_mode=php-fpm

webserver=nginx

 

Bước 5: Save lại nội dung thay đổi bằng cách nhấn lần lượt ESC -> :wq

 

Bước 6: Chạy lệnh  ./build php n để build lại PHP và ./build nginx để build webserver nginx thay thế Apache.

Quá trình build sẽ diễn ra, để tránh việc mất kết nối làm quá trình build bị lỗi, bạn nên nhấn Ctrl + A +D để thoát khỏi session hiện tại và nhấn screen -r nếu muốn quay lại màn hình build

Bước 7: Quá trình build PHP và Nginx hoàn  tất, thực hiện chạy thêm lệnh ./build rewrite_confs để hoàn tất quá trình cài đặt. Bạn có thể kiểm tra bằng cách nhập lệnh nginx -v để kiểm tra phiên bản nginx được cài đặt và sử dụng lệnh /etc/init.d/nginx status để kiểm tra dịch vụ đã hoạt động chưa.

 

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Tăng hoặc giảm tài nguyên của VPS tự động
   Viewed 708 times since Mon, Feb 13, 2017
   Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng password
   Viewed 1872 times since Thu, Nov 1, 2018
   Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)
   Viewed 4446 times since Wed, Jan 23, 2019
   Hướng dẫn khắc phục lỗi Apache: No space left on device
   Viewed 6213 times since Fri, Mar 27, 2015
   Hướng dẫn repair MySQL database
   Viewed 2862 times since Tue, Jan 20, 2015
   Làm gì khi IP bị blacklist
   Viewed 46967 times since Wed, Apr 15, 2015
   Hướng dẫn đổi mật khẩu của bất kì User nào trên Directadmin với quyền Admin.
   Viewed 4511 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn cài đặt VPN Server bằng SoftEther VPN Server Manager
   Viewed 116205 times since Thu, Jan 22, 2015
   Kiểm tra tốc độ đọc ghi ổ cứng
   Viewed 15067 times since Fri, Jul 1, 2016
   Hướng dẫn Parked Domain trên DirectAdmin
   Viewed 2574 times since Sun, Aug 16, 2015